Implementeringsstøtte til dokumenterede metoder

Få støtte til opstart og implementering af dokumenterede metoder.

Hvis din kommune/organisation ønsker at implementere en af de dokumenterede metoder, yder Socialstyrelsen støtte hertil i form af leverandører af uddannelse og vejledning samt processtøtte i implementeringsfaserne. For de fleste metoder er der samtidig indlagt økonomiske tilskud, således opstartsprisen er reduceret. Under de enkelte metoder kan du finde viden om støtte, priser og krav til organisationen for de enkelte metoder.

Om dokumenterede metoder

Samarbejdsaftale

Ved implementering indgås en samarbejdsaftale mellem Socialstyrelsen og din kommune/organisation.

Samarbejdsaftalen indgås på baggrund af en implementerings-plan/projektbeskrivelse udarbejdet af kommunen/organisationen. Samarbejdsaftalen omfatter implementeringsstøtte i:

  • Forberedelsesfase – hvor organisationen gøres parat til at indskrive borgere i metoden
  • Implementeringsfase – som starter når borgere indskrives og afsluttes, når metoden er velimplementeret metodisk og organisatorisk.

Herefter overgår det til drift og vedligeholdelse, og kommunen/organisationen indgår aftale med Socialstyrelsen om løbende kvalitetssikring af metoden.

Grafisk fremstilling af samarbejdsprocessen (pdf)

Sidst opdateret 15/04 2015