Projekter og initiativer

De Utrolige År Dino Lille gruppe

Dokumenterede metoder børn og unge | 08/04 2015

Dino Lille gruppe er et behandlende program i den evidensbaserede programserie De Utrolige År henvendt til børn. Dino Lille gruppe programmet er et supplerende program til forældreprogrammet DUÅ Førskole. Igennem leg og øvelser, sigter programmet mod at styrke barnet følelsesmæssigt og socialt, understøtte barnets selvværd for herigennem at begrænse vanskelig adfærd samt styrke barnets skoleparathed.

De Utrolige År Skolealder

Dokumenterede metoder børn og unge | 08/04 2015

De Utrolige År er en serie evidensbaserede programmer, der har til formål at styrke tilknytningen og det positive samspil mellem børn og forældre samt styrke forældrenes samarbejde med lærere og skole. Programmet DUÅ Skolealder er henvendt til forældre med børn i alderen 6-12 år med udadreagerende adfærd, læringsvanskeligheder eller sociale og emotionelle problemer. Programmet bygger videre på principperne fra programmerne DUÅ Førskole og Småbørn og kan både tilrettelægges som et forebyggende og behandlende program.

De Utrolige År Børnehave og Skole

Dokumenterede metoder børn og unge | 08/04 2015

De Utrolige År er en serie evidensbaserede programmer, der har til formål at styrke tilknytningen og det positive samspil mellem børn og forældre samt mellem børn og pædagoger/ lærere. Programmet De Utrolige År børnehave og skole udbredes som et forebyggende program, der tilbydes den samlede personalegruppe i en børnehave og indskoling, og retter sig mod uddannelse af personalet. Det overordnede formål med at arbejde med DUÅ børnehave og skole er at skabe rammer, der vil kunne inkludere børn i de almene udviklings- og læringsfællesskaber.

De Utrolige År Førskole

Dokumenterede metoder børn og unge | 13/04 2015

De Utrolige År er en serie evidensbaserede programmer, der har til formål at styrke tilknytningen og det positive samspil mellem børn og forældre samt mellem børn og pædagoger/ lærere. Programmet DUÅ Førskole er henvendt til forældre. Det kan bruges forebyggende eller behandlende for familier med en begyndende negativ udvikling, hvor der er behov for at genoprette et positivt samspil og styrke tilknytningen mellem barn og forældre. Inden for målgruppen er børn med ADHD samt deres familier.

De Utrolige År Småbørn

Dokumenterede metoder børn og unge | 08/04 2015

De Utrolige År er en serie evidensbaserede programmer, der har til formål at styrke tilknytningen og det positive samspil mellem børn og forældre samt mellem børn og pædagoger/ lærere. Programmet De Utrolige År Småbørn er et kursusforløb henvendt til forældre til børn i alderen 1-3 år. På kurset klædes forældrene på til at styrke tilknytningen til deres børn, såvel som at understøtte børnenes udvikling af sproglig og følelsesmæssig udtryksevne.

De Utrolige År Dino Stor gruppe

Dokumenterede metoder børn og unge | 08/04 2015

Dino Stor gruppe er et forebyggende program i den evidensbaserede programserie De Utrolige År henvendt til børn. Ved at styrke børnenes sociale færdigheder samt give dem bedre redskaber til konfliktløsning., programmet sigter mod at reducere vanskelig adfærd og understøtte den inkluderende praksis i daginstitutioner og indskoling

Metodeudbredelsesprogrammet på børne- og ungeområdet

Dokumenterede metoder børn og unge | 08/04 2015

Metodeudbredelsesprogrammet skal understøtte kommunerne i at sætte tidligt ind i barnets nærmiljø med målrettede veldokumenterede familieindsatser.

Makkerlæsning - Afprøvning af skoleunderstøttende metode

Dokumenterede metoder børn og unge, Anbringelse, Forebyggelse og tidlig indsats | 26/02 2016

Socialstyrelsen afprøver i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling den skoleunderstøttende metode "Makkerlæsning", som skal understøtte børns læsning, læring og trivsel i folkeskolen.

Klub Penalhus - Afprøvning af skoleunderstøttende metode

Anbringelse, Dokumenterede metoder børn og unge, Forebyggelse og tidlig indsats | 26/03 2015

Socialstyrelsen afprøver i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling den skoleunderstøttende metode "Klub Penalhus", som skal understøtte børns læring. Metoden Klub Penalhus indebærer, at der sendes pakker med særligt udvalgte bøger, matematikmaterialer og andre skoleunderstøttende materialer til udsatte og anbragte børn.

TFCO

Dokumenterede metoder børn og unge | 13/04 2015

TFCO tidligere kaldet MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care) er et helhedsorienteret behandlingsprogram for børn/unge på 12-18 år med store følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder. Den unge anbringes midlertidig i en træningsfamilie. Behandlingen sker i samarbejde mellem TFCO-teamet, træningsfamilien, den biologiske familie og den unge.

De Utrolige År Baby

Forebyggelse og tidlig indsats, Dokumenterede metoder børn og unge | 21/04 2015

De Utrolige År Baby er et kursusforløb til nybagte forældre, der har til formål at skabe sikker tilknytning og positive samspilsmønstre mellem barn og forældre. Forældrene får gennem kurset konkret viden om blandt andet barnets signaler, milepæle i et spædbarns udvikling og om, hvordan man stimulerer barnets udvikling.

Sidst opdateret 04/05 2015