Priser og økonomi for PMTO

Opstart af PMTO Socialstyrelsen udbyder i samarbejde med eksterne leverandører støtte til opstart af PMTO. Uddannelsen til PMTO-terapeut varer ca. 1½ år.

Opstart af PMTO

For priser og andre vilkår se mere på VIA University Colleges hjemmeside.

VIA University College - om efter- og videreuddannelse

Certificerede PMTO-terapeuter kan efteruddanne sig til gruppeterapeuter.

I forbindelse med opstart af PMTO skal organisationen ud over ovenstående budgettere med ressourcer til følgende:

  • Adgang til behandlingsrum med adgang til PC og teknisk udstyr til optagelse af behandlingsarbejdet.
  • Timer til uddannelse af terapeut
  • Rekruttering af familier til PMTO-behandling
  • Koordinering og implementering.

Takster

Under forudsætning af en kommunal terapeutlønudgift på mellem 300 – 600 kr. og med forudsætning af, at der lokalt tildeles 3,5 time pr. session til afvikling, planlægning, efterbehandling og midtvejssamtale ved individuel familiebehandling, vil omkostningerne til et behandlingsforløb være 27.000 – 54.000 kr. inkl. mulighed for rådgivning til skole/daginstitution., som er et afgørende element i behandlingsforløbet.

Ved PMTO-gruppeforløb, hvor der kan indgå forældre (samt bonusforældre eller bedsteforældre) til 8 børn, vil omkostningerne under forudsætning af lokal tildeling på 8,5 time pr. session til afvikling, planlægning, efterbehandling, midtvejssamtale mv. pr. terapeut pr. familie være 11.500 – 22.250 kr. Gruppeforløbet indeholder 14 ugentlige sessioner og kræver to PMTO-terapeuter uddannet som gruppeledere.

Sidst opdateret 15/07 2016