Opstart af PALS

Implementering af PALS kræver et tæt tværsektorielt samarbejde mellem kommunernes undervisnings- forvaltning og børne- og familieforvaltning.

Uddannelsen til PALS-vejleder strækker sig over ca. 6 mdr. Undervisningen foregår på en række internater med både kursusdage og arbejdsseminarer. Sideløbende med egen uddannelse arbejdes med undervisning og vejledning af indtil fire skoler i egen kommune. Der forudsættes minimum én skole for at deltage i uddannelsen til PALS-vejleder

For yderligere beskrivelse af uddannelsens form og indhold samt for priser, datoer og tilmelding se: VIA (åbner nyt vindue)

Fold alle teksterne ud eller ind

Kommunen/skolechefen opgaver

Kommunen/skolechefen og børne- og familiechefen sikrer:

 • At der udpeges et medlem til PALS-Danmarks koordinationsgruppe, der mødes to gange om året
 • Organisatoriske og politiske forudsætninger for implementeringen af PALS
 • At der tilknyttes en PALS-vejleder. PALS-vejlederen skal udfærdige en parathedsafklaring
 • At de opstillede kriterier for implementering af PALS er indfriet

Skolen/skolelederens opgaver

Skolen/skolelederen sikrer:

 • De nødvendige timer og økonomiske ressourcer i den mindst 5-årige implementeringsperiode.
 • Planlægning af en forberedelses- og motivationsperiode, hvor der udarbejdes en parathedsafklaring.
 • De nødvendige ledelsesmæssige beslutninger, der sikrer kvalitet i implementeringen.
 • Udfærdigelse af en parathedsafklaring i samarbejde med skolens personale.
 • Etablering af PALS-mødefora for hele personalet.
 • Nedsættelsen af et PALS-team i samarbejde med PALS-vejlederen.
 • Planlægning og gennemførelse af en opstartsdag for personalet i fase 1, 2 og 3 sammen med PALS-teamet.
 • At der udpeges en egnet PALS-tovholder på skolen.
 • Løbende dialog med kommunens koordinationsgruppemedlem i PALS-Danmark og kommunens PALS-vejleder.
 • Deltagelse i netværk med øvrige ledere på PALS-skoler i kommunen.
 • At holde sig opdateret om PALS via konferencer og kontakt med kommunens PALS-vejleder.
 • Medvirken til dokumentation som bruges til evaluerings- og forskningsarbejde.
 • Støtte af organisatoriske og politiske forudsætninger for implementeringen af PALS.
 • At de opstillede kriterier for implementering af PALS er indfriet.
 • At afsætte de nødvendige timer og økonomiske ressourcer i den mindst 5-årige implementeringsperiode.
 • At understøtte og træffe de nødvendige ledelsesmæssige beslutninger, der sikrer kvalitet i implementeringen.
 • At der udfærdiges parathedsafklaring i samarbejde med skolens personale.
 • At der etableres PALS-mødefora for hele personalet.
 • At der nedsættes et PALS-team i samarbejde med PALS-vejlederen.
 • Planlægning og gennemførelse af opstartsdag for personalet i fase 1, 2 i samarbejde med PALS-teamet.
Sidst opdateret 29/02 2016