Resultater og erfaringer for MST

Effekten af MST er velundersøgt og veldokumenteret i forskellige vestlige lande. Danske evalueringer viser tilfredsstillende behandlingsresultater af MST.

Forskning i MST

Der findes en række internationale randomiserede effektstudier af MST. I en metaanalyse af 8 randomiserede forsøg, falder størstedelen af forskellige effektdimensioner ud til fordel for MST frem for den alternative behandling, men med forbehold for konklusionerne. Det kan ikke påvises, at MST har bedre effekter end den alternative behandling.

Et norsk randomiseret studie har påvist følgende resultater:

 • MST-målgruppen har større fald i internalisering og eksternalisering.
 • MST- målgruppen har større stigning i sociale kompetencer.
 • MST-målgruppen har større stigning i familien sammenhængskraft, men ikke bedre/værre resultater for familiens sammenhængskraft.
 • MST-målgruppen har større fastholdelse i hjemmet.

Evidensgrundlaget bag effekterne for MST er ikke entydige. Styrken ved evidensgrundlaget er, at studierne generelt dokumenterer effekter på både psykosociale forhold og forhold såsom skoledeltagelse, fastholdelse i hjemmet, kriminalitet og misbrug.

Danske resultater

I Danmark er der lavet 2 resultatevalueringer. Samlet viser evalueringerne:

 • Der kan ses en 50 pct. reduktion i problemscore.
 • Der er en reduktion på 40-50 pct. i forhold til unge med manglende skoletilbud.
 • Der ses en reduktion på ca. 50 pct. i forhold til kriminalitet.
 • Der er en reduktion på 50-60 pct. i forhold til unge med misbrugsproblemer.
 • Mellem 1/3 og 1/4 af de unge bliver anbragt udenfor hjemmet.

Cost-benefit

I 2012 udarbejdede Rambøll Management en analyse af sociale og økonomiske gevinster i den offentlige sektor ved at omlægge den eksisterende indsats overfor målgruppen til MST. Analysen bygger på opgørelser af økonomiske livsforløb for den gennemsnitlige person, som har været udsat i barndommen.

Den økonomiske analyse peger på, at MST har et økonomisk potentiale for det offentlige, heriblandt:

 • Forebygge anbringelser
 • Reducere kriminalitet og misbrug
 • Øger de unges uddannelsesgrad og beskæftigelsesgrad som voksne. 

Med en forudsætning om at MST virker bedre end anbringelser for 30 pct. af målgruppen, er det et økonomisk potentiale på ca. 245.000 kr. pr. deltager. Det skal dog bemærkes, at der i forhold til de øvrige programmer i analysen er mere tvetydige analyser af de reelle effekter af MST.

Analyse af de økonomiske konsekvenser på området for børn og unge (pdf)

Beregninger fra Herning Kommune

Oplæg fra Preben Siggaard, Herning Kommune, giver nogle beregninger på besparelser på bl.a. MST - se under slide med titlen resultater.

Preben Siggaards oplæg fra SFI Konferencen 2013 (pdf)

Danske erfaringer

Du kan læse om 6 danske kommuners beskrivelser af konkrete erfaringer med dokumenterede metoder heriblandt MST.

Kommunerne fortæller

Monitoreringsrapport 

Rapporten kan hentes her 

 

Sidst opdateret 17/10 2016