Priser og økonomi for MST

Overblik over omkostningerne forbundet med MST.

Ved opstart af MST

Socialstyrelsen har indgået en aftale med MST-Danmark ift. nedennævnte ydelser om at yde såvel konsulentstøtte som økonomisk tilskud til opstart af et nyt MST-team. MST‐Danmark er forankret i Metodecentret – Center for Innovation og Metodeudvikling og er placeret i Århus.

Oplysninger om MST Danmark

IndholdPris
Organisatorisk støtte til implementering, herunder parathedsundersøgelse, "Site Assesment", "Kick Off" seminar og vejledning ved opstart 55.000 kr.
Uddannelse af terapeuter (5 dages træning) 35.000 kr.
Vejledertræning (2 dages træning) 15.000 kr.
Særligt tilrettelagt træningsbooster og programstøtte det første år (inkl. opstartslicens til USA og kvalitetssikring med løbende feedback 175.000 kr.
I alt 280.000 kr.

Socialstyrelsen yder et opstartstilskud på 200.000 kr. pr. team. Udgiften vil derfor det første år for en kommune eller organisation være på 80.000 kr. Opstartstilskuddet udbetales løbende efter indgåelse af samarbejdsaftale.

Fold alle teksterne ud eller ind

Drift af MST

Oprettelsen af et MST team kræver en økonomisk investering, idet der er tale om et intensivt behandlingstilbud, hvor medarbejderne udelukkende arbejder med MST. Erfaringer fra de kommuner/organisationer, der allerede har etablerede MST teams viser, at et MST team har et driftsbudget på mellem 2,5 og 3,2 mio. kr. pr. år alt efter antal af terapeuter og antallet af sager i et team.

Ud over ovenstående udgifter i forbindelse med opstart skal organisationen budgettere med ressourcer til følgende aktiviteter:

 • Rekruttering og ansættelse af MST team.
 • MST teamet til enhver tid består af det nødvendige antal personer jf. krævet programpraksis.
 • Tilgængeligt telefonudstyr til brug for vejledning af MST-teamet.
 • Der er udarbejdet en vagtordning, så teamet er tilgængelig 24 timer i døgnet hele året med klare aftaler om, hvem der træder i stedet i forbindelse med ferie, sygdom eller lignende.
 • IT-løsning, som understøtter teamet i brugen af det IT-baserede dataregistreringssystem Enhanced Website.
 • Visitering af familier til MST indsatsen.
 • Ressourcer til at MST teamet kan have kontakt med og informere om MST metoden til det øvrige netværk - herunder forældre, skole, arbejdsplads, kommunale sagsbehandlere, fritidsaktiviteter mv.
 • Ressourcer til information af lokale samarbejdspartnere omkring MST indsatsen - skole, politi, psykiatri andre sociale indsatser mv.
 • MST teamet deltager i minimum én telefonkonsultation om ugen og én heldagsvejledning i kvartalet.
 • Deltagelse i fælles møder med andre MST teams og booster træning samt relevante konferencer - herunder afholder transport- og opholdsudgifter for egne medarbejdere i forbindelse med deltagelse i disse.

Udover almindelig driftsudgifter til løn, telefon mv. skal der påregnes udgifter til fx:

 • Licensudgifter på 299.000 kr. til MST Danmark (dækker licens, boosterseminar, møder mv.)
 • Udgifter til TAM og Outcome interviews (kan foretages af MST Danmark/CFK)
 • Rejse og opholdsudgifter til 4 årlige boosterseminarer
 • Rejse og opholdsudgifter til evt. konferencer
 • Evt. udgifter til uddannelse af nye medarbejdere
 • Evt. udgifter til efteruddannelser (Kognitive kurser, Kurser i Systemisk familieterapi ol) (vil blive arrangeret af MST Danmark efter behov).

Beregning af økonomiske konsekvenser

Rambøll Management har udviklet et såkaldt kommuneværktøj, der kan bruges til at skabe et hurtigt overblik over de økonomiske konsekvenser, når en kommune vælger at bruge MST. Værktøjet er tilgængeligt nedenfor, så hvis jeres kommune overvejer at bruge MST, kan I indtaste jeres konkrete forudsætninger, og derudfra beregnes de økonomiske konsekvenser af at anvende metoden. Arket viser både de økonomiske konsekvenser på kort og på lang sigt, ligesom disse opdeles på de relevante kommunale konti. De økonomiske konsekvenser bliver beregnet på baggrund af en sammenligning med et gennemsnitligt barn i målgruppen. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om et estimat, som efterfølgende skal kvalificeres yderligere i kommunen.

Vejledning til kommuneværktøj (pdf)

Kommuneværktøj for MST (excel)

Cost-benefit analyse


Sidst opdateret 06/05 2015