Priser og økonomi for FIT

Følgende eksempel fra Jørgen Enstrøm leder af Familiecenteret Spiren i Holstebro, viser omkostningerne i forbindelse med implementeringen af FIT.

Undervisning og vejledning i implementering af FIT, kan købes ved flere ICCE-certificerede trænere rundt omkring i Danmark.

Uddannelse af 25 medarbejdere:

  • Konference: 40.000,-
  • Seminardage: 95.000.-
  • Nøglepersonskurser: 42.000.-

Total: 177.000,00 kr.

Udgifter til Ipads og elektronisk administration af ORS- og SRS-skemaer i FIT-Outcomes:

Hardware (Ipads): 25 X 5000=125.000,-

Hertil kommer Software á 1000,-/medarbejder/år. For en periode på 3 år:

Software:3 x 25 x 1000=75.000,-

Total: 200.000,-

Medgået arbejdstid skal herudover medregnes. Produktiviteten vil i en periode være nedsat, fordi man bruger tid på noget andet end kerneopgaven.

Sidst opdateret 11/01 2016