Resultater og erfaringer for DUÅ

Her på siden kan du læse mere om forskningen i DUÅ og de danske erfaringer med programmet.

Forskning i DUÅ

Generelt viser forskningen for DUÅs forældreprogrammer:

  • Forbedrede forældrekompetencer
  • Forbedret selvfølelse og reduceret stress hos forældre
  • Reduktion i adfærdsvanskeligheder hos børn.

I nordisk sammenhæng findes forskning fra Norge og Sverige. Resultaterne fra denne forskning stemmer godt overens med den øvrige internationale forskning.

KORA har udarbejdet et systematisk review af effektviden om DUÅ børne-, forældre- og lærerprogrammer for Socialstyrelsen.  Forskningsnotatet dækker de DUÅ programmer, der er implementeret i en dansk kontekst. Det er forældreprogrammerne DUÅ Baby, DUÅ Småbørn, DUÅ Førskole og DUÅ Skolealder. Herudover drejer det sig om børneprogrammerne DINO lille gruppe og DINO store gruppe samt pædagog/lærerprogrammet DUÅ Børnehave og skole.

Forsknings notat (åbner nye vindue)

Dansk forskning

I Danmark forskes der ligeledes i DUÅ programserien. Center for ADHD og Aarhus Universitet afsluttede i 2014 et forskningsprojekt, der viste, at DUÅ- forældretræning til mindre børn med ADHD vanskeligheder virker. se:

Link til ADHD center (åbner nyt vindue)

Derudover er  SFI i gang med et forsknings projekt  i DUÅ Baby. Se:

Link til SFI (åbner nyt vindue)

Der er gennemført evalueringer af DUÅ i danske kommuner fra CAST ved Syddansk Universitet og Rambøll Management. De viser bl.a., at:

  • Forældrenes opdragelsesmetoder bliver mere positive.
  • Stressniveauet i familien falder.
  • Relationen mellem de voksne og børnene bliver mere positiv.
  • Barnets problemer og vanskelige adfærd i hjemmet, institution og skole reduceres.

Rapporten fra CAST (pdf)

Rapporten fra Rambøll (pdf)

Se links til  videoer om DUÅ under afsnittet materiale om DUÅ.

Materiale om DUÅ

Danske erfaringer

Du kan læse om 6 danske kommuners beskrivelser af konkrete erfaringer med dokumenterede metoder heriblandt DUÅ.

Kommunerne fortæller

Monitoreringsrapport 

Rapporten kan hentes her 

Sidst opdateret 17/10 2016