Priser og økonomi for DUÅ

En analyse af de sociale og økonomiske gevinster ved omlægning til DUÅ peger på et positivt afkast.

I 2012 udarbejdede Rambøll Management en analyse af sociale og økonomiske gevinster i den offentlige sektor ved at omlægge den eksisterende indsats overfor målgruppen til DUÅ.

Analysen bygger på opgørelser af økonomiske livsforløb for den gennemsnitlige person, som har været udsat i barndommen.

Den økonomiske analyse viser, at en udgift på 30.000 kr. pr. barn i et DUÅ-forløb giver et positivt afkast, også selvom at det forudsættes, at kun 15 pct. reelt vil opnå forbedringer i forhold til deres forventede livsforløb. Den tidligere intensive forebyggelse kan give en samlet økonomisk nettoværdi på kr. 158.000,- pr. barn.

Rambølls analyse af de økonomiske konsekvenser på området for børn og unge (pdf)

Børn i skoven.

Sidst opdateret 06/05 2015