Opstart

I forbindelse med opstart af pædagoger-/lærere programmet DUÅ Børnehave og skole er det vigtigt, at der uddannes flere gruppeledere.

Gruppeledere

Der bør uddannes minimum fire gruppeledere i forbindelse med opstart af programmet i en organisation. Formålet med dette er at sikre et fagligt miljø for indsatsen i organisationen, hvilket forøger metodeloyaliteten og dermed kvaliteten for borgerne. Formålet er desuden at forhindre, at opsigelse etc. hæmmer implementeringen.

Uddannelsen som gruppeleder i DUÅ Børnehave og skole kræver som minimum en mellemlang uddannelse. Den henvender sig til en række forskellige faggrupper, som f.eks. pædagoger, lærere og psykologer, som har erfaring i arbejdet med målgruppen.

Der er forskellige opgaver forbundet med at afholde gruppeforløb. Det drejer sig om forberedelse, afholdelse af workshop, efterbearbejdning, kollegial sparring, mv. Baseret på erfaringer fra Norge og fra danske kommuner bør der afsættes 30 % af en fuldtidsstilling til hver medarbejder, som leverer gruppe i DUÅ Børnehave og skole. De 30 % dækker alt vedrørende DUÅ - også den indledende uddannelse og efterfølgende vejledning.

Uddannelsens indhold

Gruppeledernes uddannelse består af en introdag og en tre dages uddannelsesworkshop. Uddannelsen som gruppeleder i DUÅ Børnehave og skole er praksisbaseret og løber over ca. to år. Efter den indledende uddannelsesworkshop begynder gruppelederne at levere DUÅ Børnehave og skole i organisationen, og gruppelederen modtager derefter vejledning på baggrund af indsatsen i organisationen.

For yderligere oplysninger om uddannelsen se hjemmesiden for VIA University College:

VIA University College

Fold alle teksterne ud eller ind

Rådgivning og støtte fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen tilbyder støtte til implementering af DUÅ Børnehave og skole.

Rådgivning og støtte

Certificering

Certificeringen er med til at sikre kvaliteten af den indsats, der leveres i organisationen. Certificering er et "bevis" på, at indsatsen leveres på samme måde som forskningen har vist er effektiv og er et vigtigt element i kvalitetssikringen af programmet.

Når gruppelederne har afholdt minimum to hele workshopsforløb, kan de søge om certificering.
Certificeringen anbefales, men er ikke obligatorisk i DUÅ. Se priser for certificering under priser og økonomi.

Priser og økonomi

DUÅ Børnehave og skole efter opstart

Efter opstart af DUÅ Børnehave og skole overgår programmet til drift i organisationen. For at sikre kvaliteten af den indsats som leveres, anbefales det, at gruppeledere i DUÅ Børnehave og skole vedvarende modtager vejledning i at levere programmet. Socialstyrelsen anbefaler følgende niveau for vejledning efter den første uddannelse er gennemført:

  • Kollegial sparring i organisationen ca. hver 3.-5. uge
  • Deltagelse i konsultationsdag mindst én gang om året
  • Deltagelse i peer coach vejledning mindst en gang per gruppeforløb
  • Deltagelse på ny workshop, hvis gruppelederen ikke har leveret gruppeledelse i tre sammenhængende år.
Sidst opdateret 25/09 2015