DUÅ - Børnehave og skole

DUÅ Børnehave og skole har fokus på fællesskabet, som barnet befinder sig i.

DUÅ Børnehave og skole

DUÅ Børnehave og skole udbredes som et forebyggende program, der tilbydes den samlede personalegruppe i en børnehave og indskoling og retter sig mod uddannelse af personalet.

Det overordnede formål med at arbejde med DUÅ Børnehave og skole er at skabe rammer, der vil kunne inkludere børn i de almene udviklings- og læringsfællesskaber.

Mål og målgruppe

Målgruppen er personalet i daginstitutioner og i indskolinger, der arbejder med børn i alderen 3-8 år.

Målet er, at:

  • Flere udsatte børn får en forebyggende indsats 
  • Flere børn kan rummes i de almene udviklings- og læringsfællesskaber i normalområdet (daginstitution, dagpleje, skole)
  • Fremme det pædagogiske personales positive og proaktive strategier til gruppeledelse
  • Øget fokus på udvikling af børns sociale og emotionelle udvikling
  • Konstruktive strategier til at håndtere adfærdsproblemer.

Opstart af DUÅ Børnehave og skole

DUÅ Børnehave og skole forløber over seks workshopdage, hvor hele personalegruppen i en daginstitution, indskoling eller SFO deltager. Gennemførsel af workshopforløb kan organiseres på tværs af børnehaver og skoler, så hensynet til den daglige drift tilgodeses.

Uddannelsen som gruppeleder i DUÅ Børnehave og skole kræver som minimum en mellemlang uddannelse samt  erfaring i arbejdet med målgruppen.

Resultater

Effektstudier af børn i alderen 3 -8 år diagnosticeret med ODD viser signifikant forbedring i pædagogens/lærerens brug af ros og opmuntring samt reduktion i brugen af kritik og hård disciplin.

Børnene udviste forbedringer i relationerne til og i samarbejdet med lærere/pædagoger og kammerater, forbedret skoleparathed og engagement i skolearbejdet samt reduktion i aggressiv adfærd.

Andre effektstudier af børn i alderen 3 – 8 år med socioøkonomiske vanskeligheder, viser også en forbedring i børnenes prosociale adfærd.

DUÅ Børnehave "Information til personalet"

 

Link til video (åbner nyt vindue)

Se video med hyppigt spurgte spørgsmål og film om DUÅ Børnehave:

 

Link til videoer (åbner nyt vindue)

Sidst opdateret 07/10 2015