Opstart

Uddannelse af flere gruppeledere er vigtigt i forbindelse med opstart af forældreprogrammerne DUÅ Førskole og Småbørn samt DUÅ Skolealder.

Uddannelse af gruppeledere

Der bør uddannes minimum fire gruppeledere i forbindelse med opstart af DUÅ Skolealder samt DUÅ Førskole og småbørn i en organisation. Formålet med dette er at sikre et fagligt miljø for indsatsen i organisationen, hvilket forøger metodeloyaliteten og dermed kvaliteten for borgerne. Formålet er desuden at forhindre, at opsigelse etc. hæmmer implementeringen.

Uddannelsen som gruppeleder i DUÅ Skolealder samt DUÅ Førskole og Småbørn kræver som minimum en mellemlang uddannelse. Den henvender sig til en række forskellige faggrupper, som f.eks. pædagoger, lærere, psykologer, sundhedsplejersker, socialrådgivere, som har erfaring med rådgivning og terapibehandling af aggressiv og udadreagerende adfærd. For at tage uddannelsen som gruppeleder i DUÅ Skolealder, er det en forudsætning, at gruppelederne er uddannet i DUÅ Førskole og Småbørn programmet, der er grundlæggende for DUÅ Skolealder.

Der er forskellige opgaver forbundet med at afholde gruppeforløb. Det drejer sig om forberedelse, afholdelse af gruppe, efterbearbejdning, kollegial sparring, mv.

Baseret på erfaringer fra Norge og fra danske kommuner bør der i opstartsforløbet afsættes 30 - 40 % af en fuldtidsstilling til hver medarbejder, som leverer gruppe i DUÅ Skolealder og DUÅ Førskole og Småbørn. De 30- 40 % dækker alt vedrørende DUÅ - også den indledende uddannelse og efterfølgende vejledning

Uddannelsens indhold

Gruppeledernes uddannelse består af en introdag og en indledende uddannelsesworkshop. I DUÅ Førskole og Småbørn, gennemgår gruppelederne en tre dages workshop. I DUÅ Skolealder gennemgår gruppelederne en to dages workshop. Uddannelsen som gruppeleder i DUÅ Skolealder samt DUÅ Førskole og Småbørn er praksisbaseret og løber over ca. to år. Efter den indledende uddannelsesworkshop begynder gruppelederne af levere DUÅ Skolealder samt DUÅ Førskole og Småbørn i organisationen, og gruppelederen modtager derefter vejledning på baggrund af indsatsen i organisationen.

 

For yderligere oplysninger om uddannelsen, se hjemmesiden for VIA University College, der uddanner gruppeledere: via.dk/duaa (Åbner i nyt vindue) 

Fold alle teksterne ud eller ind

Rådgivning og støtte fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen tilbyder støtte til implementering af DUÅ Skolealder samt DUÅ Førskole og Småbørn.

Rådgivning og støtte

Certificering

Certificeringen er med til at sikre kvaliteten af den indsats, der leveres i organisationen. Certificering er et "bevis" på, at indsatsen leveres på samme måde som forskningen har vist er effektiv og er et vigtigt element i kvalitetssikringen af programmet.

Når gruppelederne har afholdt minimum to grupper, kan de søge om certificering. 
Certificeringen anbefales, men er ikke obligatorisk i DUÅ. Se priser for certificering under priser og økonomi.

Priser og økonomi

Efter opstart

Efter opstart af DUÅ Skolealder samt DUÅ Førskole og Småbørn overgår programmet til drift i organisationen. For at sikre kvaliteten af den indsats som leveres, anbefales det, at gruppeledere i DUÅ Skolealder samt DUÅ Førskole og Småbørn vedvarende modtager vejledning i at levere programmet.

Socialstyrelsen anbefaler følgende niveau for vejledning efter den første uddannelse er gennemført:

  • Kollegial sparring i organisationen ca. hver 3.-5. uge
  • Deltagelse i konsultationsdag mindst én gang om året
  • Deltagelse i peer coach vejledning mindst en gang per gruppeforløb
  • Deltagelse på ny workshop, hvis gruppelederen ikke har leveret gruppeledelse i tre sammenhængende år.
Sidst opdateret 30/09 2015