Priser og økonomi for ART

ART-uddannelsen og uddannelsens pris afhænger af leverandøren.

Uddannelsen til ART-træner kan købes ved flere udbydere af uddan-nelsen rundt omkring i Danmark. Her vil der være variation i uddannelsens omfang og pris.

Billede af to børn.

Sidst opdateret 05/05 2015