Om dokumenterede metoder

Dokumenterede metoder giver succes i behandlingen af børn og unge.

Når en metode er dokumenteret, ved vi, at metoderne er velbeskrevne og har dokumenteret virkning for en klart afgrænset målgruppe. Desuden er der viden om implementering af metoden, viden om hvad metoden koster og den samfundsmæssige gevinst af metoden.

Det er begrundelsen for, at satspuljepartierne i Social- og Integrationsministeriet har afsat 10 mio. kr. årligt i perioden 2012-15 til at støtte udbredelsen af dokumenterede metoder.

Metoderne skal hjælpe udsatte børn og unge og deres forældre, og udbredes til alle landets kommuner og regioner. Formålet med metoderne er at give forældre bedre forudsætninger for at klare forældrerollen og at skabe et godt samarbejde mellem hjem og skole.

Socialstyrelsen yder støtte og rådgivning til at implementere dokumenterede metoder i kommunerne. Metoderne er udvalgt, fordi de bygger på et solidt, fagligt teorigrundlag og består af velbeskrevne metoder og fremgangsmåder for klart afgrænsede målgrupper. De er valgt, fordi de indeholder uddannelsesforløb og en løbende, faglig kvalitetssikring.

Siden 2004 har Socialstyrelsen arbejdet med dokumenterede metoder i tæt samarbejde med en række kommuner, regioner og private leverandører. Du kan læse om arbejdet og dets betydning for kommunen og de involverede familier i vores cases:

Kommunerne fortæller om arbejdet med dokumenterede metoder

For de dokumenterede metoder er der en styregruppe med repræsentanter fra Social- og Integrationsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening, Herning, Odense og Halsnæs kommune, Rektorkollegiet for professionshøjskolerne, Familie- og Evidenscenter og SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Udbredelse af dokumenterede metoder

Omkring halvdelen af kommunerne herhjemme arbejder allerede med ét eller flere af de dokumenterede metoder.

Sidst opdateret 05/10 2016