Dokumenterede metoder børn og unge

Arbejdet med veldokumenterede indsatser for sårbare børn og unge har gennem flere år vist en positiv effekt og er i dag anvendt af halvdelen af landets kommuner. De mærkbare resultater er bl.a. øget trivsel blandt børn, unge og deres familier samt faglig udvikling af organisationen mod en mere systematisk, effektiv og videns-baseret faglighed.