Støtte til familier med børn og unge med psykiske vanskeligheder

Projektet skal yde støtte til familier med børn og unge med psykiske vanskeligheder og dermed bidrage til at håndtere den svære situation mest hensigtsmæssigt.

Projektperiode:

2011 - 2015

Målgruppe:

Målgruppen er familier med børn eller unge med psykiske vanskeligheder med udgangspunkt i alderen 0-18 år. Der kan også etableres grupper for forældre med unge med psykiske vanskeligheder i alderen 20-25 år. En særlig målgruppe er forældre, der ikke har så mange ressourcer, idet erfaringen fra tidligere netværk er, at familier med færre ressourcer er vanskelige at rekruttere.

Baggrund for projektet:

I forbindelse med psykiatriaftalen 2007 – 2010 blev der afsat syv mio. kr. til at etablere netværksgrupper for forældre til børn og unge med psykiske vanskeligheder. Evalueringen af projekterne viser, at netværksgrupperne har en positiv effekt for både forældre og deres børn. På den baggrund vedtog regeringen og partiernes satspuljeordførere at bevilge yderligere midler, så de nuværende projekter kan fortsætte, hvis dette er en mulighed samt, at der kan oprettes flere typer af støtte- og rådgivningsfunktioner til forældrene fx netværksgrupper, der særligt fokuserer på at rekruttere forældre, der er ressourcesvage, og som har børn eller unge, der har psykiske problemer.

Formål:

Formålet er at yde støtte til familier med børn og unge med psykiske vanskeligheder og dermed bidrage til at håndtere den svære situation mest hensigtsmæssigt både i familien, i forholdet til barnet eller den unge med psykiske problemer, i forholdet til kommunen og i forhold til behandlersystemet. Projekterne skal dermed også bidrage til at forældrene, eventuelle søskende og barnet eller den unge kan blive sammen som en familie og dermed forebygge anbringelse og indlæggelse af barnet eller den unge.

Dokumentation og evaluering:

Dette projekt og projektet Opsporing og screening af unge på erhvervsuddannelser bliver evalueret samlet af Rambøll Management Consulting. Der foreligger en midtvejsevaluering fra 2014 af de to projekters foreløbige resultater.

Finansiering:

Der blev i forbindelse med psykiatriaftalen 2011-2014 afsat i alt 50 mio. kr. til dette projekt og Opsporing og screening af unge på erhvervsuddannelser, hvoraf der blev afsat 13 mio. kr. i perioden 2011-2014 til Støtte til familier med børn med psykiske vanskeligheder.

Kontakt:

Nanna Maria Brostrup Hansen
91 37 02 50
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 29/02 2016