Metodeudbredelsesprogrammet på børne- og ungeområdet

Metodeudbredelsesprogrammet skal understøtte kommunerne i at sætte tidligt ind i barnets nærmiljø med målrettede veldokumenterede familieindsatser.

Projektperiode:

2013 - 2020

Målgruppe:

Den primære målgruppe for projektet er udsatte børn/unge og deres familier. Den sekundære målgruppe er kommunale ledelser og medarbejdere.

Baggrund for projektet:

Til trods for store udgifter til det specialiserede socialområde, er der en stor gruppe udsatte børn og unge, som er i mistrivsel. Forskning peger på, at gode forældrekompetencer og gode forløb i skole og dagtilbud i væsentlig grad beskytter børn og unge mod at komme i tidlig mistrivsel. Derfor støtter Socialstyrelsen udbredelsen af familieindsatser, som har dokumenteret virksom effekt for børn og unge i mistrivsel.

Formål:

Metodeudbredelsesprogrammet på børn og ungeområdet har til formål at nå ud til mange kommuner, regioner, private leverandører mv. med viden om målrettede dokumenteret virksomme familieindsatser samt at tilbyde bistand til kommunerne mv. til implementering og vedligeholdelse af indsatsen lokalt.

Dokumentation og evaluering:

Der indberettes løbende data fra familieindsatserne i databaser. Der laves årlig monitoreringsrapport på baggrund af indberetninger i databaser. Effektmåling og økonomivurdering af MST.

Mere information:

Dokumenterede metoder

Kontakt:

Rasmus Bruun
Sårbare unge og integration
Sidst opdateret 06/05 2015