Resultater

Et rådgivningsforløb kan være med til at understøtte en helhedsorienteret omlægning til en tidligere forebyggende indsats.

Rådgivningsforløbet vil blive tilpasset den enkelte kommunes behov og udviklingspotentialer. Indholdet i et rådgivningsforløb varierer derfor fra kommune til kommune. Afhængig af, hvad I prioriterer at fokusere på i rådgivningsprocessen, kan I som kommune forvente følgende resultater af et forløb:

  • Opkvalificering af lederes og medarbejdernes viden om centrale virkemidler i en helhedsorienteret omlægning 
  • Viden om, hvorvidt kommunens omlægning bevæger sig i den ønskede retning ved at følge egen udvikling og sammenligne med andre kommuner
  • Øget indsigt i egen praksis på området, udviklingsmuligheder og plan for at arbejde med omstilling til tidligere forebyggende indsats

Socialstyrelsen og den enkelte kommune udvikler i samarbejde konkrete mål for, hvordan og hvornår resultaterne er opnået.

Sidst opdateret 06/07 2016