Ansøg

Retningslinjer for ansøgning om et rådgivningsforløb til støtte af omlægning til en tidligere forebyggende indsats.

Socialstyrelsen udbyder i alt 33 rådgivningsforløb i perioden 2016-2019.

  • 5 rådgivningsforløb igangsættes i 2016. Ansøgningsrunden er afsluttet. Forventet opstart er september-oktober 2016. 
  • 10 rådgivningsforløb igangsættes i 2017. 
  • 8 rådgivningsforløb i 2018. 
  • 10 rådgivningsforløb i 2019. 

Fold alle teksterne ud eller ind

Ansøgning om rådgivningsforløb i 2016

Rådgivningsforløbene vil fordre, at kommunen selv er aktivt drivende og har afsat relevante kompetencer og tilstrækkelige ressourcer til at være tovholder og udførende på produkter i processen mellem vejledningsdagene.

Kommuner, som er interesserede i at deltage et rådgivningsforløb i 2016, skal udfylde og indsende et ansøgningsskema.

Kommuner, som i 2016 får tilsagn om støtte fra ansøgningspuljen ”Mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte børn og unge”, vil automatisk vil få tildelt et rådgivningsforløb i 2016, hvis de ikke har modtaget faglig sparring fra Socialstyrelsen gennem deltagelse i Projekt Partnerskabskommuner (som enten partnerskabskommune eller referencekommune, der har gennemført en modenhedsanalyse, et samlet strategiforløb samt indberettet tal til nøgletalskatalog). Derfor vil antallet af aktuelt udbudte rådgivningsforløb i indeværende ansøgningsrunde afhænge af, hvor mange af de i alt fem rådgivningsforløb, som tildeles kommuner, som har fået tilsagn fra ovennævnte ansøgningspulje.

Kommuner, som får tilsagn om at deltage i et rådgivningsforløb indgår en samarbejdsaftale med Socialstyrelsen om rammer, vilkår og ressourcer for det videre samarbejde.

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsproceduren eller forløbet, kan I kontakte specialkonsulent Ramus Bruun, mail: eller telefon 41 93 24 97

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for rådgivningsforløb i 2016 er udløbet. Der vil senere blive udbudt nye rådgivningsforløb for 2017.

Ansøgerkreds

Kommuner, som på tværs af sagsbehandlingen, den kommunale tilbudsvifte og med inddragelse af almenområdet ønsker at omlægge området for udsatte børn og unge mod en tidligere forebyggende indsats.

Tildelingskriterier

Socialstyrelsen vurderer de indkommende ansøgninger ud fra følgende kriterier:

  • At kommunen i ansøgningen kan godtgøre, at der er ledelsesmæssig opbakning fra det almene- og specialiserede område for børn og unge til rådgivningsforløbet. Kommuner, som kan dokumentere en tværsektoriel opbakning vil blive prioriteret.
  • At kommunen ved direktørunderskrift på ansøgningen forpligter sig til, at afsætte ressourcer til kommunens arbejde med at gennemføre rådgivningsforløbet. Herunder arbejdet med produkter og processer mellem vejledningsdagene.
  • At kommunen forpligter sig til at afsætte tid og ressourcer til indsamling og validering af data til resultatsamling og nøgletal i perioden 2016-2019.
  • At kommunens motivation for at deltage i et rådgivningsforløb er beskrevet. I ansøgningsskemaet skal kommunen beskrive udfordringer og styrker i nuværende praksis, og de/t område/r, den ønsker at udvikle. Derefter skal det beskrives, hvordan kommunen vurderer, at et rådgivningsforløb kan bidrage til at imødekomme dette. 
  • Kommuner, som ikke har deltaget i Projekt Partnerskabskommuner (som enten partnerskabskommuner eller referencekommune, der har gennemført en modenhedsanalyse, et samlet strategiforløb samt indberettet tal til nøgletalskatalog) vil blive prioriteret.

Socialstyrelsens sagsbehandling vil tage udgangspunkt i en helhedsvurdering af ansøgningerne.

Sidst opdateret 06/07 2016