Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes

En omfattende indsats til at forebygge og stoppe overgreb mod børn.

Indsatsen til at forebygge og stoppe overgreb mod børn er samlet under fire hovedtemaer, som ses herunder. Hvis du vil vide mere om temaerne og de tilhørende initiativer og lovændringer, kan du klikke på temaerne.