Tværkommunale temadage og inspirationsmateriale

Socialstyrelsen har afholdt temamøder om servicelovens (ny) § 11 med særligt fokus på på anvendelsen af § 11 stk. 3. Møderne blev holdt i juni, august og september 2015.

Socialstyrelsen har i 2015 afholdt en række temadage om anvendelsen af § 11 stk. 3. Formålet med temamøderne var, at deltagerne fik viden om lovændringen og mulighederne hermed og samtidig fik understøttet den korrekte anvendelse af især § 11.3.

Inspirationsmateriale

Der udarbejdes et inspirationsmateriale, som samler op på nogle af de aktuelle problemstillinger, der er identificeret i kommunerne. Der vil være cases og eksempler på § 11.3 indsatser samt hjælp og gode råd til anvendelse af § 11.3 – ligesom der vil være anvisninger til, hvornår der altid skal laves en § 50 undersøgelse. Inspirationsmaterialet vil blive trykt, og vil også kunne tilgås elektronisk her på siden, når det er udarbejdet. Det forventes at være tilgængeligt medio 2016.

Sidst opdateret 19/05 2016