Lovændring SEL § 11

Som en del af Forebyggelsespakken Tidlig Indsats – Livlang Effekt har Folketinget vedtaget en lovændring af servicelovens § 11.

Med lovændringen formuleres servicelovens § 11 som en egentlig forebyggelsesparagraf, der tydeliggør kommunernes forpligtigelse til en tidlig og forebyggende indsats. Læs mere om lovændringen her:

Om lovændringen

Lovændringen trådte i kraft 1. oktober 2014. I den forbindelse udbydes en række tværkommunale temadage, som sætter fokus på kommunernes fortolkning og anvendelse af § 11. Læs mere om temadagene her:

Tværkommunale temadage

Sidst opdateret 02/07 2015