Om at deltage

Deltagelse i De Utrolige År Småbørn

Projektet indebærer, at minimum fire fagfolk fra kommunen/organisationen uddannes i at afholde kurser i De Utrolige År Småbørn. Det kan for eksempel være sundhedsplejersker, psykologer, familieterapeuter eller pædagoger. Uddannelsen består af en introdag samt tre hele dage, hvorefter de vil skulle i gang med at afholde kursusforløb for forældre. Herefter følges uddannelsen op af supervision baseret på videooptagelser af deres praksis. Uddannelsen afsluttes med en certificering, hvor det vurderes, om den enkelte medarbejder lever op til programmets forskrifter. I alt skal man regne med, at uddannelse, vejledning og certificering tager cirka 10 dage fordelt over 1-1½ år.

Hvem kan ansøge

Kommuner samt private organisationer kan søge om deltagelse i projektet.

Omkostninger ved implementering af De Utrolige År Småbørn

Deltagende organisationer får i projektperioden parathedsundersøgelse, processtøtte, uddannelse af fagfolk, vejledning, certificering og materialer til fagfolkene stillet gratis til rådighed.

Kommunen må forvente at skulle afsætte ressourcer i forbindelse med implementeringen af programmet til eksempelvis rekruttering af medarbejdere, video- og it-udstyr m.v.

Driftsomkostningerne til programmet vil primært bestå i medarbejderressourcer, hvor der skal sættes tid af til medarbejdernes uddannelse og efterfølgende vejledning, forberedelse, afholdelse og efterbearbejdning til hver kursusgang, lokale sparringsgrupper og rundringning til forældrene.

Endelig skal kommunen påregne tidsforbrug til rekruttering af borgere i målgruppen, intern koordination og ledelse samt aktiviteter i forbindelse med evaluering af indsatsen.

Evaluering af De Utrolige År Småbørn

Deltagende kommuner/organisationer må påregne, at der skal registreres data for at kunne dokumentere indsatsen og de opnåede resultater. Endvidere skal projektdeltagere være indstillet på at indgå i et konstruktivt samarbejde med evaluator vedrørende evaluering af implementeringen samt beskrivelse af økonomien bag projektet.

Sidst opdateret 26/10 2015