DUÅ Småbørn

De Utrolige År Småbørn hjælper forældrene

Kurset gives til en gruppe af forældre til 6-7 børn (6-14 forældre). Forældrene deltager i ugentlige møder á 2 timer i 12-13 uger, hvor de træner grundlæggende forældrekundskaber. Forløbene ledes af to fagfolk, som er uddannet i programmet. Der benyttes forskellige teknikker, som fx inddragende gruppeprocesser, videoklip, gruppedrøftelser, rollespil og hjemmeaktiviteter, som forældrene træner mellem gruppemøderne.

Formålet med De Utrolige År Småbørn er, at forældrene klædes på til at styrke tilknytningen til deres børn, såvel som at understøtte børnenes udvikling af sproglige og følelsesmæssige evner til at udtrykke sig. Adfærdsvanskeligheder hos barnet forebygges, barnet oplever øget tryghed og tilknytning til forældrene, og udsatte familier opspores og kan henvises til relevante specialiserede indsatser.

Forældrene får blandt andet konkret viden om børnestyret leg, coaching af sociale færdigheder samt øvelse i opmuntring og ros.

Gevinster ved De Utrolige År Småbørn

DUÅ småbørn kan medføre følgende gevinster for børn og forældre:

  • Forældrene tilegner sig grundlæggende forældrekundskaber.
  • Adfærdsvanskeligheder hos barnet forebygges.
  • Barnet oplever tryghed og tilknytning til forældrene.
  • Barnets sproglige og følelsesmæssige udtryksevne styrkes.
  • Udsatte familier opspores og kan henvises til relevante specialiserede indsatser.

For kommunen er den langsigtede gevinst ved De Utrolige År Småbørn, at flere børn bliver i normalområdet, fordi begyndende problemer opdages og håndteres tidligt.

Viden og afprøvning af De Utrolige År Småbørn i Danmark

Den positive effekt af De Utrolige År for forældre og børn er veldokumenteret. Det gælder ikke mindst for forældreprogrammene i serien, som er undersøgt grundigt blandt andet i RCT-studier fra Norge og Sverige. De Utrolige År Småbørn er et forholdsvis nyudviklet forældreprogram i De Utrolige År-serien og venter derfor endnu på de første forskningsresultater. DUÅ småbørn bygger dog på de samme principper som de øvrige De Utrolige År-forældreprogrammer og de har vist sig at være effektive.

Programmet har været anvendt i Danmark siden 2010 og anvendes på nuværende tidspunkt i cirka fem til otte danske kommuner.

Videoer om DUÅ Småbørn (nyt vindue åbnes)

Sidst opdateret 26/10 2015