DUÅ baby

Konkrete redskaber til forældre med et udsat barn

Kurset gives til en gruppe af forældre med tilsammen seks-syv børn. Gruppen mødes 8-10 gange i løbet af barnets første leveår med to fagfolk, der er uddannet i programmet. Der benyttes forskellige teknikker, som inddragende gruppeprocesser, videoklip, gruppedrøftelser, rollespil og hjemmeaktiviteter, som forældrene træner mellem gruppemøderne. Forældrene har deres børn med til møderne, så de kan øve de nye færdigheder.

Forældrene får gennem kurset konkret viden om blandt andet barnets signaler, milepæle i et spædbarns udvikling og om hvordan man stimulerer barnets udvikling. Der fokuseres desuden på at give forældrene konkrete redskaber til at fremme barnets fysiske, sociale, følelsesmæssige og sproglige udvikling, da forskning viser, at det er vigtige beskyttende faktorer for barnet senere i livet.

Gevinster ved De Utrolige År Baby

Gevinster for børn og forældre:

  • Deltagerne tilegner sig grundlæggende forældrekundskaber.
  • Barnet oplever tryghed og tilknytning til forældrene.
  • Udsatte familier opspores og kan henvises til relevante specialiserede indsatser.
  • Flere småbørn får en forebyggende indsats.

Gevinster for kommunerne:

  • For kommunen er den langsigtede gevinst ved De Utrolige År Baby, at flere børn bliver i normalsystemet, fordi begyndende problemer opdages og håndteres tidlig.

Viden og afprøvning af De Utrolige År Baby i Danmark

De Utrolige År Baby er den del af programserien De Utrolige År, der er udviklet gennem de sidste 30 år af Carolyn Webster-Stratton, professor emeritus ved University of Washington. Programmerne i serien er generelt veldokumenterede med RCT-studier, som demonstrerer deres effekt. SFI er i øjeblikket i gang med et RCT-studie af DUÅ Baby i Danmark, og programmet bygger på erfaringer og forskning fra de øvrige programmer i serien. Da Baby-programmet er forholdsvis nyt, er der dog endnu ikke forskningsresultater på netop dette program.

Programmet anvendes på nuværende tidspunkt i cirka otte danske kommuner.

Videoer om DUÅ Baby (åbner nyt vindue)

Sidst opdateret 26/10 2015