Ressortomlægning

Regeringen gennemførte en ressortomlægning 28. juni 2015. Omlægningen betyder bl.a. nogle ændringer i Socialstyrelsens arbejdsområder.

Socialstyrelsen har indtil ressortomlægningen pr. 28. juni 2015 også arbejdet inden for områderne ældre, integration, dagtilbud og socialøkonomiske virksomheder. 

Områderne er nu ressortoverført til andre ministerier.

Sidst opdateret 19/08 2016