22/10 2013

Socialstyrelsens nye strategi og struktur

Socialstyrelsen har sat nye strategiske mål. 1. november 2013 reorganiseres styrelsen for bedre at understøtte de mål.
Socialstyrelsens nye strategi og struktur

OrganisationsdiagramDer er sket en række afgørende ændringer på det sociale område inden for de seneste år. De forandringer har betydning for Socialstyrelsens rolle og forventningerne til organisationen. I lyset heraf, har Socialstyrelsen sat nye strategiske mål.

De nye strategiske mål repræsenterer en ambition om at styrke styrelsens profil som et stærkt socialfagligt videnscenter. Et mål med strategien er derfor, at styrelsen arbejder for at blive én samlet vidensakkumulerende organisation på det socialfaglige område. Samtidig sættes større fokus på Socialstyrelsens eksterne samarbejdspartnere, herunder brugerorganisationer på det socialfaglige område. Centralt i strategien står også formidlings- og rådgivningsindsatsen til kommunerne og ikke mindst borgerne. Socialstyrelsens viden skal fortsat være "Viden til gavn".

11 fagkontorer

Socialstyrelsens nye strategi understøttes af en ny organisering af styrelsen. Den nye organisation styrker styrelsens faglige profil, bl.a. ved, at der fremover vil være otte kontorer med faglig viden inden for specifikke målgrupper, et kontor for socialtilsyn og national koordination, et kontor for dokumentation og metoder samt kontoret VISO, der varetager specialiseret rådgivning. Målet er, at styrelsens faglige profil bliver så tydelig, at alle – borgere, brugerorganisationer, kommuner og interesseorganisationer m.m. – kan genkende deres specifikke socialfaglighed, når de ser organisationen.

Se Socialstyrelsens nye organisationsdiagram.

Sidst opdateret 04/02 2015