Forside > Nyheder > Aktuelt_tværgående > Smartphones kan støtte skolebørn med ADHD og autismespektrumforstyrrelser
21/12 2012

Smartphones kan støtte skolebørn med ADHD og autismespektrumforstyrrelser

Smartphones kan give børn og unge med autismespektrumforstyrrelser og ADHD mere struktur på skoledagen og medvirke til at reducere konflikter. Det viser et forsøg i to folkeskoler.
Smartphones kan støtte skolebørn med ADHD og autismespektrumforstyrrelser

Børn med smartphoneSocialstyrelsens forsøgsprojekt for elever fra 6. til 9. klassetrin er nu evalueret. Flere af de medvirkende lærere har erfaret et stort kvalitativt potentiale i at bruge smartphone-teknologien til at skabe en visuel dagsstruktur for eleverne, til tidsstyring vha. timere, til pauseunderholdning og som livline, hvis konflikter er under opsejling. Samtidigt har det dog vist sig at være vanskeligere end forventet at implementere teknologien i praksis.

Projektet har haft til formål at undersøge, om smartphones kan gøre målgruppen mere selvstændig og dermed bidrage til øget livskvalitet og et mindre behov for pædagogisk støtte.

På grund af en lav grad af implementering har det ikke været muligt med sikkerhed at påvise, i hvilket omfang brugen af telefonerne kan bidrage til at reducere elevernes behov for pædagogisk støtte i hverdagen. Meget tyder dog på, at lærerne skal bruge mindre tid på konflikter takket være teknologien. Herved kan ressourcerne bruges på anden støtte, der er mere rettet mod undervisning. Det kan give eleverne større udbytte af undervisningen og en mere tryg skolegang. Projektet vurderer derfor, at telefonerne potentielt kan være en god pædagogisk støtteforanstaltning for eleverne.


Læs mere om projektet og dets evaluering.

Sidst opdateret 04/02 2015