22/05 2013

Ny national handleplan for ADHD

Ny ADHD-handleplan giver kommunerne et samlet og ambitiøst afsæt for arbejdet med at hjælpe børn, unge og voksne med ADHD og lignende vanskeligheder. Handleplanen er udarbejdet af Socialstyrelsen og blev i går præsenteret for knap 400 fagfolk på en konference i Odense.
Ny national handleplan for ADHD

Unge på cykelHandleplanen fokuserer på indsatsen over for børn, unge og voksne med ADHD og lignende vanskeligheder, som har brug for støtte til at tackle de udfordringer, de møder. Det kan være at træne familier, så konflikter og frustrationer undgås og udvikling af problemer forebygges, eller at støtte unge i at få struktur på tilværelsen og styr på selvtilliden, så de får mod og ressourcer til at gennemføre en uddannelse. I handleplanen er der også anbefalinger til, hvordan man kan tilrettelægge sociale indsatser over for voksne med en mulig ADHD, som samtidig har andre problematikker og allerede er i kontakt med det sociale system, men som ikke absolut har fået en diagnose. Handleplanens fokus er netop ikke på diagnosen, men på at afhjælpe hverdagens funktionelle vanskeligheder.

Katalog af aktuelt bedste viden

Handleplanen skal ses som et katalog af aktuelt bedste viden med en række anbefalinger til kommunerne om organisering af indsatsen, arbejdet med målgruppen, konkrete metoder og implementeringen af disse. Handleplanen fokuserer på vigtigheden af tidlige og målrettede indsatser, der kan mindske risikoen for sociale problemer og give både de berørte børn, unge, voksne og samfundet som helhed sociale og økonomiske gevinster.

”Det er første gang, der udsendes en national handleplan på ADHD-området, og vi har store forventninger til den. Den er udarbejdet i samspil med videnspersoner og centrale parter, og de opstillede pejlemærker og anbefalede indsatser bygger på aktuel bedste viden. Men en handleplan får først værdi, når den bliver omsat til praksis af kommunerne og de sociale tilbud. Jeg har imidlertid stor tillid til at de vil bruge resultaterne aktivt og dermed gøre handleplanen til virkelighed” udtaler Knud Aarup, direktør i Socialstyrelsen.

Inspiration til beslutningstagere

ADHD-handleplanen skal netop inspirere kommunalpolitikere, kommunalchefer og andre beslutningstagere, som fastlægger rammerne for den kommunale indsats over for den voksende gruppe af børn, unge og voksne, som har ADHD eller lignende vanskeligheder. Samtidig udgør handleplanens pejlemærker og anbefalinger af konkrete metoder et katalog over redskaber for de fagpersoner, der arbejder med disse problematikker til daglig.

Den nationale ADHD-handleplanen er det sidste resultat af ADHD-satsningen, Ny og forstærket indsats i forhold til børn, unge og voksne med ADHD, hvortil satspuljepartierne i satspuljeaftalen for 2009 afsatte i alt 26 mio. kr.

National ADHD-Handleplan – Pejlemærker, anbefalinger og indsatser på det sociale område


Yderligere oplysninger

Kirsten Brøndum, faglig leder, Socialstyrelsen - 41 74 00 43

Steffen Bohni, chef for voksenenheden - 41 74 00 20

Sidst opdateret 04/02 2015