30/09 2013

Digital velfærdsstrategi

Ny velfærdsteknologi skal give borgerne mere frihed og livskvalitet. Det fremgår af regeringens digitale velfærdsstrategi, som blev præsenteret 30. september 2013.
Digital velfærdsstrategi

logo velfærdsteknologiDen digitale velfærdsstrategi peger frem mod 2020 og tager afsæt i de gode erfaringer, der allerede er i kommuner, regioner og staten. Den moderne teknologi kan være med til at udvikle den offentlige sektor og give medarbejdere bedre muligheder for at levere ydelser af høj kvalitet blandt andet på det sociale område.

De initiativer, der er i strategien, har enten fokus på, hvordan teknologien kan gøre hverdagen lettere for borgere og medarbejdere, eller hvordan de mange data og systemer, der anvendes i den sociale sektor, kan anvendes mere effektivt og med et bedre resultat.

Ny teknologi giver øget frihed
Socialstyrelsen har blandt andet til opgave at afprøve og kvalitetssikre nye velfærdsteknologiske løsninger på det sociale område. For mennesker med handicap kan velfærdsteknologi give muligheder for et selvstændigt og aktivt deltagende liv. Fx kan allerede afprøvet teknologi som spiserobotter give større uafhængighed og fleksibilitet i hverdagen. Vasketoiletter giver mulighed for den enkelte til at klare sig selv. Teknologien kan også gøre det lettere for medarbejdere for eksempel gennem brug af talegenkendelse, som kan bruges til at lette sagsbehandlingen, så medarbejdere kan indtale tekster i stedet for at bruge tid på at skrive.

I Socialstyrelsen er der også fokus på, hvordan eksisterende data kan anvendes til størst mulig gavn på socialområdet. Ved at indsamle viden om metoder, der virker og stille denne viden til rådighed for fagpersoner i kommuner, stat og regioner, kan ressourcer på det sociale område anvendes mere hensigtsmæssigt og målrettet.

Hvis du vil vide mere...
I strategioplægget står der meget mere om visionerne på området:
Strategioplægget

På Socialstyrelsens hjemmeside står der mere om konkrete velfærdsteknologiske løsninger:
Socialstyrelsens rolle i forbindelse med velfærdsteknologi

Sidst opdateret 04/02 2015