12/06 2013

Debatter om ADHD og brug af evidensbaserede metoder på Folkemødet

Socialstyrelsen er for første gang til stede på den politiske festival – Folkemøde på Bornholm og tager fat på tidens varme socialpolitiske emner
Debatter om ADHD og brug af evidensbaserede metoder på Folkemødet

Hvordan hjælper vi bedst mennesker med ADHD? Den debat tager Socialstyrelsen hul på i Social- og Integrationsministeriets telt, som ligger centralt placeret på Folkemødet, der afholdes i byen

Allinge på Bornholm fra den 13.-16. juni 2013.Panelet består af seniorforsker Anne Dorthe Hestbæk, SFI, ADHD-foreningens formand Jette Myglegaard, cand. psyk. Michael Kaster, tv-værten Anders Stjernholm, der selv har ADHD og som netop har lavet tv-program herom, og Socialstyrelsens direktør Knud Aarup. Panelet vil med afsæt i den ny ADHD-handleplan diskutere et af de kognitive handicap, som er steget over de seneste 10-15 år.

”Den nye nationale handleplan for ADHD fokuserer på vigtigheden af tidlige og målrettede indsatser. Rigtigt mange børn, unge og voksne med ADHD eller ADHD-lignende udfordringer kan faktisk lære i langt højere grad at mestre deres liv. Det er vigtigt, at vi i langt højere grad tilrettelægger vores indsats, så vi arbejder systematisk på at forebygge sociale problemer frem for at afhjælpe dem. Det er den vej den nationale handleplan peger, og det glæder jeg mig til at diskutere med de andre deltagere i panelet,” udtaler Knud Aarup.

Et andet emne, som også har fået en del opmærksomhed de seneste år er brug af evidens i socialt arbejde. Et stigende antal evidensbaserede metoder anvendes herhjemme.  På Folkemødet vil blandt andre administrerende direktør for SFI Jørgen Søndergaard, Socialpædagogernes formand Benny Andersen, og kontorchef for Socialstyrelsen Steffen Bohni diskutere om brug af metoderne fører til en manualisering af socialt arbejde og et tab af den professionelle frihed eller om troskab mod metoderne skaber effekterne.

”I Socialstyrelsen har vi stor fokus på, at socialpolitikken tilrettelægges efter bedste viden, og at arbejdet foregår evidensbaseret. Metoder og ikke mindst evidensbaserede metoder er en afgørende brik i en bedre og mere effektiv socialpolitisk indsats. Derfor er denne debat helt central for, hvordan vi udvikler arbejdet på det sociale område, så vi opnår de bedste resultater i forhold til de ressourcer vi anvender,” siger Knud Aarup.

Kom og hør debatterne i Social – og integrationsministeriets telt, Cirkuspladsen telt nr. C27, Allinge, Bornholm:

ADHD – modediagnose eller mulighed: lørdag den 14. juni klokken 13-14

Metoder i det sociale arbejde: lørdag den 14. juni klokken 17-18

Yderligere oplysninger:

Direktør for Socialstyrelsen, Knud Aarup 41740045.

Sidst opdateret 04/02 2015