26/02 2015 | Forebyggelse og tidlig indsats

31 kommuner får støtte fra forebyggelsespakken

31 kommuner har netop modtaget støtte fra initiativet”Tidlig indsats – livslang effekt”. Støtten er fordelt på 11 forskellige forebyggelsesprojekter for udsatte børn og unge. Ny ansøgningsrunde åbner nu.

31 kommuner har netop modtaget støtte fra forebyggelses-pakken”"Tidlig indsats – livslang effekt”.

I 11 forskellige projekter skal kommunerne nu i gang med det forebyggende arbejde til gavn for udsatte børn og unge.

Frivillige organisationer og private leverandører har også modtaget støtte.

I alt er der bevilget 49 mio. kr. i den første ansøgningsrunde.

Kommunerne skal arbejde med forebyggelse i dagtilbuddene, med familierne eller i strategiske partnerskaber med Socialstyrelsen. I de strategiske partnerskaber skal kommunerne omlægge og nytænke det tidlige forebyggende arbejde. De frivillige organisationer skal bidrage med relevante aktiviteter for børn i målgruppen, og samarbejdet mellem de frivillige organisationer og kommunerne skal forstærkes.

Ny ansøgningsrunde er åben nu

Der åbnes nu for en ny ansøgningsrunde, hvor  kommuner og private leverandører kan søge om at deltage i projekter under "Tidlig indsats – livslang effekt."

Den nye ansøgningsrunde omfatter otte forskellige indsatser på dagtilbuds- og familieområdet. Der udbydes også nye partnerskabsforløb.

Socialstyrelsen inviterer de kommende måneder til regionale dialogmøder om mulighederne for blandt andet at indgå i projekter om tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet.

280 mio. kr. til forebyggelsespakken

Regeringen har sammen med Venstre, SF og Konservative afsat 280 mio. kr. til initiativet "Tidlig indsats - livslang effekt", der skal støtte det forebyggende arbejde for udsatte børn og unge. Ambitionen er at styrke indsatsen alle de steder, hvor børnene har deres hverdag. Formålet med initiativet er at hjælpe børn og unge, der mistrives, inden deres problemer vokser sig store.

Yderligere oplysninger:
Programleder Ida Ingeborg Schultz, tlf. 41 73 08 94, isc@socialstyrelsen.dk
Programleder Sissel Garval, tlf. 41 93 25 18, sig@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 13/05 2015