24/01 2014

Udvidelse af psykologtilbud til voldsramte kvinder

Forsøgordningen med afklarende psykologsamtaler til kvinder, der opholder sig på krisecentre, forlænges til udgangen af 2015. Samtidig udvides ordningen.

Kvinder, der opholder sig på krisecentre for voldsramte, har siden september 2012 kunnet få i alt fire afklarende psykologsamtaler. Det skyldes en forsøgsordning, finansieret af satspuljemidler.

Forsøgsordningen blev oprindelig fastsat til at køre i to år frem til september 2014, men er blevet forlænget til udgangen af 2015.

Samtidig udvides forsøgsordningen, så kvinder, der kun har fået nogle af psykologsamtalerne, inden de forlader krisecentret, kan tilbydes de resterende timer, efter de er flyttet. 

Udvidelsen af ordningen, der administreres af LOKK, Landsorganisationen af kvindekrisecentre, trådte i kraft 15. december 2013.

Både udvidelsen og forlængelsen af ordningen finansieres af de puljemidler, der i forvejen er afsat.

Yderligere oplysninger: Konsulent Kirstina Stenager, mail ksa@socialstyrelsen.dk, mobil 50 81 09 30.

Sidst opdateret 23/04 2015