30/09 2014

To nye puljer om peer-støtte til mennesker med psykiske lidelser

Vær med til at afprøve modeller for peer-støtte og sætte fokus på medarbejdernes organisering og netværk. Der er udmeldt to nye puljer om peer-støtte til mennesker med psykiske lidelser.


Kommuner, regioner og brugerorganisationer får nu mulighed for at være med til at udvikle og afprøve brugen af peer-støtte via to puljer.

Hvad er peer-støtte?
Peer-støtte er støtte, der gives af mennesker med egne erfaringer med psykiske vanskeligheder og recovery.
Internationale erfaringer viser, at peer-støtte kan gøre en positiv forskel for alle parter: Både dem, der giver, dem der modtager og de organisationer, som gør brug af den.

I den ene pulje kan partnerskaber mellem kommuner, regioner, brugerorganisationer og evt. andre relevante partnere søge om at deltage i et projekt, hvor der afprøves konkrete modeller til peer-støtte..

I den anden pulje kan brugerorganisationer – gerne i samarbejde med andre organisationer – søge om at være med i et projekt med fokus på organisering, netværk og supervision af mennesker, der arbejder som peer-støtte. Det kan være både ansatte medarbejdere, frivillige og mentorer.

Projekter skal udvikle dansk praksis

Begge projekter skal bidrage til at udvikle en dansk praksis for at gøre adgang til støtte fra mennesker med erfaringsekspertise til en integreret del af de regionale og kommunale tilbud.

Interesserede opfordres til at søge om at være med via puljerne 'Forsøg med brug af peer-støtte i den kommunale og regionale indsats for mennesker med psykiske lidelser' og 'Organisering af medarbejdere, mentorer og frivillige, som arbejder i peer-støtte-funktioner.'

Det er Socialstyrelsen, der har projektstyringen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Ansøgning sker via Socialministeriets puljeportal, hvor der også findes vejledninger for de to puljer.

Puljen: 'Forsøg med brug af peer-støtte i den kommunale og regionale indsats for mennesker med psykiske lidelser'
Puljen: 'Organisering af medarbejdere, mentorer og frivillige, som arbejder i peer-støtte-funktioner'

Gå til Socialstyrelsens oversigt over projekter og initiativer 

Yderligere oplysninger: Projektleder Agnete Neidel agn@socialstyrelsen.dk, tlf. 41 73 08 54 eller souschef Pernille Brems pebr@socialstyrelsen.dk, tlf.  41 93 25 41.

Sidst opdateret 23/04 2015