25/06 2014

Nu lanceres forebyggelsespakken Tidlig Indsats - Livslang Effekt

En tidlig indsats for et udsat barn kan give livslang effekt. Derfor lanceres nu et samlet initiativ: Tidlig Indsats – Livslang Effekt. Der er afsat 280 millioner kroner til initiativet, der skal styrke det forebyggende arbejde i kommunerne.

Nu lanceres forebyggelsespakken Tidlig Indsats – Livslang Effekt. Der er afsat 280 millioner kroner til initiativet, som over de næste fire år skal understøtte en tidlig og målrettet indsats for børn og unge.

Alle børn har ret til et godt liv med trivsel, læring og udvikling. Men der er stadig mange børn, der vokser op i udsatte familier, og som dermed er i markant højere risiko for at klare sig dårligere gennem hele livet end andre børn. En tidlig indsats for et udsat barn kan give livslang effekt.

Bredt udbud af indsatser
Tidlig Indsats – Livslang effekt indeholder 11 selvstændige indsatser, som alle bidrager til det forebyggende arbejde. Kommunerne kan ansøge om at afprøve eller implementere en eller flere indsatser.

Kommunerne kan også søge om at blive partnerskabskommune og i samarbejde med Socialstyrelsen udvikle en ny form for helhedsorienteret og forbyggende indsats for udsatte børn og unge.

Tidlig Indsats – Livslang Effekt indeholder desuden en pulje, som kan søges af frivillige organisationer til at styrke samarbejdet med kommunerne.

Socialstyrelsen afholder en gratis konference om Tidlig Indsats - Livslang Effekt torsdag den 21. august på Hotel Signatur i Nyborg. Her sættes fokus på de menneskelige, faglige og økonomiske gevinster ved forebyggelse og tidlig indsats. På konferencen er der blandt andet oplæg af socialminister Manu Sareen og professor og økonom Michael Rosholm.

Gå til Socialstyrelsens oversigt over projekter og initiativer

Kontaktpersoner

Programleder Ida Ingeborg Schultz, isc@socialstyrelsen.dk41 73 08 94 
Programleder Sissel Garval, sig@socialstyrelsen.dk, 41 93 25 18

Sidst opdateret 24/04 2015