24/01 2014

Succes for anonym stofmisbrugsbehandling

Tilbud om anonym, ambulant behandling for stofmisbrug tiltrækker nye målgrupper, der ikke tidligere har søgt hjælp. Det fremgår af en evaluering, Socialstyrelsen har gennemført.


Med ”Projekt anonym ambulant stofmisbrugsbehandling” er det lykkedes at rekruttere en målgruppe, der ikke tidligere har opsøgt behandlingssystemet. Det viser en evaluering fra Socialstyrelsen.

Projektet har været målrettet borgere, der har et behandlingskrævende stofmisbrug, og som samtidig har en forholdsvis tæt tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Det er en gruppe, der er relativt lavt belastede på andre sociale parametre end deres stofmisbrug, og som ofte lever et dobbeltliv, hvor misbruget holdes hemmeligt for familie og arbejde.

Anonymitet har været afgørende
Det fremgår af evalueringen af projektet, at muligheden for anonymitet har spillet en afgørende rolle for rekrutteringen til behandling.

Det har også været helt centralt, at behandlingen har været  fysisk adskilt fra anden social misbrugsbehandling og har en diskret indgang, der ikke kan identificeres som indgangen til et misbrugsbehandlingssted.

Behandlingen har været tilrettelagt som gruppetilbud, og det viser sig at have været afgørende for deltagerne, at de herigennem har mødt andre ressourcestærke personer, de har kunnet identificere sig med.

59 % har gennemført behandlingen
I den oprindelige projektperiode på to år har i alt 430 deltagere indgået i et behandlingsforløb. 59 % har gennemført behandlingen.

Målet for behandlingen er stoffrihed eller reduktion af rusmiddelbrug.

Projektet er gennemført af Odense og Københavns kommuner og finansieret af satspuljemidler.

I tilknytning til evalueringen har Rambøll gennemført en omkostningsanalyse.

Evaluering af projekt anonym ambulant stofmisbrugsbehandling og omkostningsanalyse

Yderligere oplysninger: Konsulent Jette Nyboe, jny@socialstyrelsen.dk, mobil 20 72 88 70.

Sidst opdateret 24/04 2015