17/12 2014

Styrk forældreansvaret i udsatte familier

Kommunen skal give forældre et pålæg, når det vurderes, at de ikke lever op til deres ansvar, og barnets udvikling er i fare. Socialstyrelsen og Ankestyrelsen tilbyder gratis miniseminarer om forældrepålæg.

Socialstyrelsen og Ankestyrelsen tilbyder kommunerne lokale miniseminarer om anvendelsen af forældrepålæg.

Forældrepålæg er et redskab, som kommunerne skal anvende, når der er risiko for, at et barns eller en ungs udvikling er i fare, og man samtidig vurderer, at forældremyndighedsindehaveren ikke lever op til sit ansvar og ikke ønsker at samarbejde med kommunen om løsning af problemerne.

Et forældrepålæg kan ofte ikke stå alene, men skal suppleres med andre foranstaltninger for at have den ønskede virkning.

Socialstyrelsen og Ankestyrelsen tilbyder at komme ud i kommuner med ghettoområder og afholde lokale miniseminarer om forældrepålæg for de relevante ledere og myndighedssagsbehandlere.

Et miniseminar består både af oplæg og dialogbaseret workshopsarbejde. Miniseminaret sætter ud fra den enkelte kommunes kontekst fokus på både lovgivningsmæssige / juridiske spørgsmål og socialfaglige indsatser.

Tilbuddet om miniseminarer er gratis for kommunerne.

Projektsiden om styrket forældreansvar

Yderligere oplysninger: Specialkonsulent Annie Gaardsted Frandsen, af@sociasltyrelsen.dk, tlf. 25 57 64 81.

Sidst opdateret 30/04 2015