11/11 2014

Socialt udsatte har gavn af opsøgende sundhedsindsatser

Det nytter med særlige sundhedsindsatser til socialt udsatte borgere. Det er erfaringen fra et projekt i fire kommuner, der har udviklet nye tilbud til borgere på fx varmestuer og herberger.

Socialt udsatte borgere oplever selv, at de har fået det betydeligt bedre, efter at deres kommune har udviklet særlige sundhedsindsatser til dem. Det viser en evaluering af et projekt i fire kommuner.

Resultater for borgerne

Indsatserne har været forskelligt organiseret, men alle været opsøgende og kontaktskabende. Medarbejderne har mødt borgerne i deres eget miljø, fx på herberget, i varmestuen eller på gaden, og skabt kontakt til socialt udsatte mennesker, som ikke selv kan eller vil opsøge støtte og hjælp fra systemet.

Rapporten peger på, at de opsøgende sundhedsindsatser - uanset organisering - samlet set har haft en positiv og signifikant virkning på borgernes sundhedstilstand. Der er målt ud fra borgernes selvvurderede helbred. Mens borgerne i begyndelsen kategoriserede deres eget helbred som 'dårligt', har det gennem projektperioden nærmet sig niveauet ’nogenlunde’.

Brobygning til andre aktører

Samarbejdspartnerne fremhæver, at det har været en stor styrke, at projektmedarbejderne har fungeret som ledsagere, bisiddere og tovholdere, og dermed som ’tolke’ i forhold til udsatte borgeres møde med systemet. 

Af andre gevinster ved tilbuddene fremhæves fleksibiliteten, mobiliteten og tilgængeligheden samt det sygepleje- og sundhedsfaglige fokus, der opleves som nyt af borgerne.

Projektet har være gennemført i kommunerne Brøndby, Holstebro, Hvidovre og Næstved og er finansieret med 20 mio. kr. via satspuljen i 2009.

Rapporten er lavet for Socialstyrelsen af KORA og Statens Institut for Folkesundhed, der har fulgt og evalueret de fire kommuners opsøgende indsatser overfor ca. 382 borgere i perioden 2011-2014.

Opsøgende sundhedsindsatser overfor socialt udsatte borgere (pdf) 

Yderligere oplysninger: Faglig leder Camilla Bugge, tlf. 41 93 24 99, mail cbu@socialstyrelsen.dk.

Sidst opdateret 13/05 2015