04/11 2014

Socialstyrelsen udsender de første centrale udmeldinger

Den nationale koordinationsstruktur har 1. november 2014 udsendt de første to centrale udmeldinger til alle landets kommunalbestyrelser. Udmeldingerne handler om ”voksne med kompleks erhvervet hjerneskade” og ”børn og unge med alvorlig synsnedsættelse”. De skal sikre, at der er de nødvendige højtspecialiserede tilbud til borgerne.

Formålet med den nationale koordinationsstruktur er at sikre det nødvendige udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser eller særligt komplekse sociale problemer.

Det gør Socialstyrelsen gennem dialog og ved at udmelde målgrupper eller særlige indsatser til kommunerne, hvor der er behov for en øget koordination på tværs af kommuner eller regioner – en såkaldt central udmelding.

De to første centrale udmeldinger vedrører "voksne med kompleks erhvervet hjerneskade" og "børn med alvorlig synsnedsættelse". De udmeldte målgrupper er små og komplekse, og derfor er samarbejdet på tværs af kommuner helt nødvendigt for at sikre det nødvendige udbud af højt specialiserede indsatser til disse mennesker.

Målgrupperne for de første to centrale udmeldinger er politisk bestemte.

Kommunerne skal efterfølgende afrapportere til Socialstyrelsen på forhold som:

  • Hvilke højt specialiserede indsatser og tilbud, der findes i regionen til disse målgrupper
  • Hvilke tilbud kommunerne anvender til disse borgere
  • Hvordan kommunerne samarbejder på tværs
  • Hvilke udfordringer kommunerne oplever i forhold til at sikre udbuddet af de højt specialiserede indsatser og tilbud

Socialstyrelsen har et løbende samarbejde med brugerorganisationer, kommunerne regioner , KL Danske Regioner og andre relevante parter for at løse den fælles opgave, det er at sikre det nødvendige udbud af højt specialiserede tilbud og indsatser til gavn for borgerne.

Den nationale koordinationsstruktur
Central udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
Central udmelding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Yderligere oplysninger:
Faglig leder Bo Jensen, mail: bje@socialstyrelsen.dk, tlf: 41 93 25 60

Sidst opdateret 13/05 2015