20/06 2014

Socialministeriet indgår ny aftale om levering af konsulentydelser

Socialministeriet har netop indgået en rammeaftale med en række leverandører af konsulentydelser. Formålet er at skabe en mere omkostningsbevidst og effektiv arbejdsgang, når ministeriet bruger eksterne leverandører. Aftalen omfatter også Socialstyrelsen og Ankestyrelsen.

En ny toårig aftale med en række leverandører af konsulentydelser skal gøre det mere effektivt og mindre omkostningsfuldt for Ministeriet for Børn, Ligestilling Integration og sociale forhold at få løst opgaver af eksterne leverandører.

Aftalen består af to delaftaler. Den ene omfatter ydelser på områderne udvikling og afprøvning af indsatser og metoder.. Den anden delaftale omfatter opgaver med udredning, analyser og evalueringer.

Rammeaftalen har været i udbud og i alt 9 virksomheder bliver en del af aftalen.

Ministeriet har valgt følgende leverandører til aftalen om udvikling og afprøvning:

 • Deloitte Consulting
 • Rambøll Management Consulting A/S i samarbejde med Trygfondens Børneforskningscenter (Aarhus Universitet) og KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
 • COWI A/S og Teknologisk Institut
 • CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling og Epinion
 • Professionshøjskolen Metropol, VIA University College, University College Capital, University College Lillebælt og University College Syddanmark
 • Implement Consulting Group P/S og Socialt Udviklingscenter SUS.

Ministeriet har valgt følgende leverandører til aftalen om udredning, analyse og evaluering:

 • Oxford Research A/S
 • SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
 • COWI A/S og Teknologisk Institut
 • Rambøll Management Consulting A/S i samarbejde med Trygfondens Børneforskningscenter
 • KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
 • Deloitte Consulting.

Aftalen træder i kraft 1. august 2014. Kontrakterne indgås først, når den lovbestemte stand-still frist på 10 dage er udløbet.

Yderligere oplysninger

Steffen Bohni, afdelingschef, Socialstyrelsen, tlf. 41 74 00 20, stb@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 13/05 2015