10/01 2014

Skrøbelige ældre har stor gavn af ernæringsintervention

En ny model for ernæringsintervention til skrøbelige ældre har god effekt. Borgerne får bedre funktionsevne og større livskvalitet. Modellen er også økonomisk rentabel.

Det har god effekt for borgerne, når fagfolk samarbejder om den ernæringsintervention, skrøbelige ældre tilbydes. Det er en af konklusionerne i et cost-effectiveness-studie af en tværfaglig ernæringsintervention blandt skrøbelige ældre.

Konkret er det blevet undersøgt, om der er forskel på effekten af to modeller for ernæringsintervention: En kendt model med udpegede og uddannede ernæringsnøglepersoner og en ny model, hvor ernæringsnøglepersonerne blev bistået af klinisk diætist, ergoterapeut og fysioterapeut.

En vigtig forskel på modellerne er, at i den nye model er interventionen uafhængig af en indledende visitation, og der opereres med et formaliseret, tværfagligt samarbejde mellem klinisk diætist, ergoterapeut og fysioterapeut. Netop dette samarbejde har vist sig væsentligt og langt mere effektivt end en indsats, der udelukkende benyttede én af de tre faggrupper.

Hovedresultaterne er:

  • Borgerne opnåede positiv effekt af indsatsen på deres fysiske funktionsevne
  • Borgerne i hjemmeplejen opnåede positiv effekt på deres livskvalitet
  • Vægtøgning hang sammen med øgning i livskvalitet
  • Borgerne var glade for at medvirke

De økonomiske beregninger viser desuden, at den nye model er omkostningseffektiv.

Studiet er gennemført af et konsortium bestående af Foreningen af kliniske diætister, KORA og KU for Socialstyrelsen som et led i opfølgningsinitiativet på projektet 'God mad – godt liv'.

Cost-effectiveness studie af tværfaglig ernæringsintervention blandt skrøbelige ældre

Projekthjemmeside for 'God mad - godt liv'

Yderligere oplysninger: Specialkonsulent Vibeke Høy Worm, vwo@socialstyrelsen.dk, mobil 41 93 24 77.

Sidst opdateret 24/04 2015