11/04 2014

Skoleelever skal lære om menneskehandel

Nyt website: Børn og unge skal oplyses om menneskehandel. Derfor lancerer Center mod Menneskehandel nu en ny hjemmeside, der er målrettet de store skoleelever.

Er menneskehandel og menneskesmugling det samme? Er mennesker, der er blevet handlet, altid spærret inde? Og hvad med børn - kan de også blive udsat for menneskehandel?

Det er nogle få af de spørgsmål, danske unge nemt kan få svar på, hvis de klikker ind på Center mod Menneskehandels nye skole-website, der er  målrettet elever i folkeskolens ældste klasser.

Her kan de unge finde en lang række basisoplysninger - sat op som infografik, der fx kan bruges til power points. Der er også en stribe videoer, der konkretiserer forskellige aspekter af menneskehandel, quizzer, bonusinfo om relaterede emner og gode råd til de mange elever, der skal skrive projektopgaver.

Del af den nationale handlingsplan

Oplysning til børn og unge om menneskehandel er et element i den nationale handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel. Med sitet håber Center mod Menneskehandel samtidig at imødekomme en konkret efterspørgsel på lettilgængelig viden om både menneskehandel og relaterede emner som børnearbejde, international kriminalitet mv.

Site for skolelever om menneskehandel: skole.centermodmenneskehandel.dk

Center mod menneskehandel varetager den sociale del af den nationale handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel.

Hovedsite for Center mod Menneskehandel

Yderligere oplysninger: Specialkonsulent Nina Hannemann, mobil 50 81 09 18, mail nih@socialstyrelsen.dk.

Sidst opdateret 13/05 2015