22/05 2014

Sekretariatet for socialøkonomiske virksomheder bor nu i Socialstyrelsen

Socialøkonomiske virksomheder er private og har et socialt formål - fx inklusion på arbejdsmarkedet af udsatte grupper. Sekretariatet er placeret i Socialstyrelsen og skal sikre, at de politiske visioner på området bliver indfriet.

Sekretariatet for socialøkonomiske virksomheder, der blev etableret sidste år, er nu landet i Socialstyrelsen. Her fortsætter sekretariatet regeringens arbejde med at skabe bedre rammer for denne type virksomheder, der blandt andet skal bidrage til, at udsatte grupper inkluderes på arbejdsmarkedet og kan realisere deres potentiale.

Større gennemsigtighed

Sekretariatet skal sikre, at de politiske visioner for området bliver indfriet. Aktuelt arbejder sekretariatet med regeringens lovforslag om en registreringsordning for socialøkonomiske virksomheder. Ordningen skal både føre til større gennemsigtighed og bedre kendskab til de socialøkonomiske virksomheder.

Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv for at fremme særlige sociale formål. Virksomhederne arbejder med eller for en udsat gruppe mennesker, fx ved at ansætte medarbejdere med funktionsnedsættelser eller andre grupper, der kan have svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Virksomhedernes profil

Socialøkonomiske virksomheder er kendetegnet ved at have:

  • Socialt formål: Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter. Det vil sige, at formålet har et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte, som desuden fremmer aktivt medborgerskab.
  • Væsentlig erhvervsdrift: Virksomheden har et væsentligt element af erhvervsdrift ved salg af serviceydelser eller produkter, som udgør en betydelig del af dens omsætning
  • Uafhængig af det offentlige: Virksomheden har eget CVR-nummer og fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af virksomheden.
  • Social overskudshåndtering: Virksomheden anvender primært sit overskud til sociale formål og reinvestering i egen eller andre socialøkonomiske virksomheder og sekundært til begrænset udbetaling af udbytte til investorer.
  • Ansvarlig og inddragende virksomhedsledelse: Virksomheden er transparent i sit virke og har en værdiskabende og etisk forsvarlig ledelse.

Sekretariatet for socialøkonomiske virksomheder har før været organisatorisk placeret i departementet for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, men er her i foråret blevet overført til Socialstyrelsen. Kontoret ligger i Landemærket i København.

Kontaktperson: Sekretariatsleder Charlotte Holmer Kaufmanas, tlf. 20 30 22 54 chj@socialstyrelsen.dk

Mere information om socialøkonomiske virksomheder

Sidst opdateret 12/05 2015