28/05 2014

Særforanstaltninger: Anbefalinger til praksis

Hvordan skaber man en god organisering af særforanstaltninger for borgere med et omfattende behov for støtte? En ny udgivelse fra Socialstyrelsen giver inspiration og konkrete anbefalinger til praksis.

Særforanstaltninger er en særligt tilbud til borgere, der har et omfattende behov for hjælp og støtte, men samtidig en så problemskabende adfærd, at et ordinært tilbud ikke er egnet til dem. Særforanstaltninger skal både skærme omgivelserne og sikre borgeren et bedre og mere værdigt liv med en højere livskvalitet. De er ressourcekrævende og fagligt komplekse og kan derfor fylde meget både hos myndighederne og i debatten.

En ny udgivelse fra Socialstyrelsen viser, hvordan organisering, faglige kompetencer og arbejdsrutiner kan bidrage til at skabe gode vilkår for særforanstaltningen. Publikationen beskriver de mange aspekter af arbejdet omkring særforanstaltninger og giver en lang række konkrete anbefalinger til god praksis på både myndigheds- og tilbudsniveau.

Den nye publikation henvender sig især til myndighedsniveauet i kommunerne og til ledelser af særforanstaltninger. Mange af overvejelserne og anbefalingerne kan desuden bruges forebyggende og i forbindelse med de såkaldte grænseforanstaltninger, der også har en høj normering.

Gå til Socialstyrelsens udgivelser

Kontaktperson: Faglig konsulent Dorte From tlf. 45 81 09 83, dof@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 08/07 2015