20/12 2014

Sådan kan man skabe relationer

Projektet "Design af relationer" har givet nye relationer for borgerne på botilbuddet Skansebakken. Nu foreligger en rapport med erfaringer og anbefalinger.

Servicedesign kan give beboere på botilbud nye muligheder for at skabe meningsfulde relationer. Det har været erfaringen fra projektet "Design af relationer", der blev gennemført i et samarbejde mellem Vejle kommune, Kolding Designskole og Socialstyrelsen og afsluttet i 2013. Nu foreligger en en rapport, der giver inspiration til, hvordan andre kan arbejde i samme spor.

Udgangspunktet for innovations- og samarbejdsprojektet har været borgere på Skansebakken i Vejle Kommune. Beboerne har vidtrækkende fysiske, kognitive og kommunikative funktionsnedsættelser og kan have svært ved at skabe gode relationer på egen håmd. Det skaber risiko for, at de overvejende har relationer til personalet.

I projektet blev designere inddraget for at finde nye løsninger, der kunne understøtte, at borgerne fik flere og bedre relationer. Nye kommunikationsværktøjer som fx tablets gjorde det nemmere for borgerne at præsentere sig selv. Lokalsamfundet blev aktiveret og gav anledning til nye kontakter, og eksisterende relationer blev udviklet.

Nu har Designskolen Kolding udgivet en ny rapport om projektet til inspiration og vejledning for andre botilbud og kommuner. Socialpædagogerne forklarer, hvordan de har arbejdet, og designerne giver indblik i deres tænkning og de metoder, der er brugt. Leder af Skansebakken fortæller om de forandringer, der er sket, og planerne for fremtiden. Alle giver konkrete anbefalinger om, hvordan andre institutioner kan gå frem.

Rapport og omtale fra Kolding Designskole
Projektomtale Vejle kommune
Projektside Socialstyrelsen

Sidst opdateret 12/05 2015