22/09 2014

Sådan kan indsatsen for mennesker med psykiske lidelser integreres

Både borgere og fagpersoner oplever en positiv forandring, når kommuner og regioner integrerer deres indsatser for borgere med en psykisk lidelse. Se, hvordan det konkret kan gøres i seks nye modelbeskrivelser.

Der er gode erfaringer med at integrere indsatsen for borgere, der har en psykisk lidelse. Borgerne oplever en positiv udvikling, og fagpersoner får bedre mulighed for at udveksle viden, når kommuner og regioner arbejder tæt sammen. Meget tyder på, at der også kan spares penge.

Det var hovedkonklusionen i en evaluering, der udkom sidste år, af det treårige projekt 'Integrerede forløb for sindslidende.' Nu er der lavet modelbeskrivelser, så kommuner og regioner kan få inspiration til, hvordan man konkret kan gribe sagen an.

Seks forskellige delprojekter

I projektet har seks kommuner - Kolding, Fredericia, Faaborg-Midtfyn, Randers, Holstebro og Silkeborg - arbejdet sammen med Region Syddanmark og Region Midtjylland i seks meget forskellige delprojekter. Alle delprojekter har haft samme formål, nemlig at skabe mere sammenhæng mellem den psykiatriske behandling og indlæggelse, som er regionernes ansvar, og de sociale indsatser, som er kommunernes.

De seks delprojekter har arbejdet med forskellige målgrupper og både børn, unge og voksne er repræsenteret. Delprojekterne har hver især valgt, hvilke værktøjer man ville indføre for at integrere indsatsen. Modellerne spænder vidt - fra de meget enkle til de mere gennemgribende - og flere af dem ser ud til uden videre at kunne implementeres bredt.

Modelbeskrivelser og en film

Hvert delprojekt har resulteret i en modelbeskrivelse, der nu stilles til rådighed for andre kommuner, regioner og øvrige interesserede. Der er også lavet en lille film, der præsenterer det overordnede projekt.

Projektet 'Integrerede forløb for sindslidende' er igangsat af Socialstyrelsen og finansieret af satspuljemidler. Det er gennemført i samarbejde med Implement Consulting Group og SFI.

Se de 6 modelbeskrivelser og introfilmen på projektsiden om 'Integrerede forløb for sindslidende'
Gå til Socialstyrelsens udgivelser

Yderligere oplysninger: Konsulent Brith Alleslev bral@socialstyrelsen.dk, tlf. 41 93 24 39.

Sidst opdateret 13/05 2015