26/11 2014

Sådan kan du indberette magtanvendelse

Socialstyrelsen har udarbejdet skemaer, der kan bruges til at indberette magtanvendelse over for anbragte børn og unge. Skemaerne er vejledende.

Socialstyrelsen har udarbejdet eksempler på skemaer, som kan bruges af fagfolk, når der har været brugt forskellige former for magtanvendelser over for anbragte børn og unge.

Magtavendelse skal altid registreres og indberettes. Bekendtgørelsen på området rummer en række konkrete krav til indhold og procedurer i forbindelse med inderetningen m.v., men der er ikke krav om, at man skal bruge nogle bestemte skemaer.

For at forenkle arbejdet for anbringelsessteder, kommuner og de sociale tilsyn har Socialstyrelsen udarbejdet eksempler på skemaer. Skemaerne er udarbejdet, så de lægger sig tæt op ad bekendtgørelsens krav.

Skemaerne er tilgængelige på Socialstyrelsens hjemmeside Omsorg og magt. Her kan man også kan finde reglerne for magtanvendelse over for anbragte børn og unge og anden relevant information. 

Yderligere oplysninger: Specialkonsulent Annie Gaardsted Frandsen af@socialstyrelsen.dk, tlf. 25 57 64 81.

Sidst opdateret 24/04 2015