30/09 2014

Sådan får kommunerne flere frivillige på ældreområdet

Socialstyrelsen offentliggør i dag en række anbefalinger til, hvordan kommunerne kan styrke de frivilliges indsats på plejecentrene. En af anbefalingerne er, at de frivilliges aktiviteter skal målrettes til beboerens behov og ønsker.

Socialstyrelsen har i tre kommuner gennemført en kortlægning af aktiviteter for beboere på plejecentre, som frivillige står for. Formålet med kortlægningen er at styrke de frivilliges indsats på plejecentre i hele landet, og i kortlægningen er der konkrete forslag til, hvordan kommunerne kan øge antallet af frivillige på ældreområdet.  Socialstyrelsen har også udarbejdet fire indsatskort, som alle kommuner kan anvende i arbejdet med at få flere frivillige aktiviteter på deres plejecentre for at give beboerne en hverdag med bedre livskvalitet.

Indsatskortene giver kommunerne et overblik over deres eksisterende aktiviteter og fungerer både som prioriterings- og opfølgningsværktøj for kommunens medarbejdere og de frivillige aktører.

I kortlægningen har Socialstyrelsen også identificeret en række forhold, der fremmer det frivillige arbejde.

Fire forhold, der især fremmer de frivilliges indsats:

  • Aktiviteter skal målrettes og differentieres til beboernes behov
  • Rekruttering og fastholdelse skal tage afsæt i de frivilliges motivation og interesser
  • God organisering og godt samarbejde fremmer frivilligindsatsen
  • God ledelse og frivilligindsatsen er centralt for at fremme frivilligindsatsen 

Kortlægningen er gennemført i Horsens, Odense og Glostrup kommuner. Socialstyrelsen har udgivet et resumé af kortlægningen henvendt til alle landets kommunale frivillige koordinatorer, kommunale konsulenter, der arbejder med frivilligområdet og ældrechefer.

De tre projektkommuner bruger afdækningen, drivkræfterne og indsatskortene til at udvikle frivilligaktiviteter på plejehjem i resten af projektperioden. Projektet løber til udgangen af 2015.

Kortlægningen og indsatskortene er udarbejdet under Socialstyrelsens projekt ’ Styrket inddragelse af frivillige på kommunens plejehjem’. Projektet er en del af Program for livskvalitet og selvbestemmelse, som er igangsat i forlængelse af Ældrekommissionens rapport fra 2012.

Afdækning af Frivillige på Plejecentre

Yderligere oplysninger: Julie Møller, jmr@socialstyrelsen.dk, tlf. 41 73 08 61

Sidst opdateret 24/04 2015