19/06 2014

Sådan bruges Marte Meo ved demens

Metoden Marte Meo er omdrejningspunktet for et nyt tema på Socialstyrelsen.dk. Få indblik i forskningen og læs, hvordan Marte Meo allerede nu bruges i forskellige kommuner til at udvikle plejepersonalets praksis.

Metoden Marte Meo, der bygger på videooptagelser og observationer af faglig praksis, er omdrejningspunktet for et nyt tema på socialstyrelsen.dk/demens.

Eksempler på god praksis

Her er en overordnet gennemgang af metodens teori og praksis. Du kan få indblik i den mest relevante og aktuelle forskning både i oversigtsform og via resumeer. Og du kan se eksempler på god praksis fra forskellige kommuner, hvor Marte Meo allerede nu anvendes i ældreplejen.

Marte Meo, som betyder ”ved egen kraft”, kan bruges til at udvikle plejepersonales praksis og kommunikation med personer med demens.

Fokus på det der fungerer

Ud fra fem grundprincipper analyseres små videoklip af den faglige praksis. Analysen har fokus på det, der fungerer i interaktionen og den enkelte borgers behov for både verbale og non-verbale kommunikationsformer.

 Temaet om Marte Meo knytter sig til de eksisterende temaer på hjemmesiden, som skal medvirke til at udvikle og kvalificere indsatsen på demensområdet. Alle temaerne kan let samles i en pdf-udgave, som man selv sammensætter og bagefter kan anvende i sit eget arbejde.

Temasiderne er en del af et projekt, som udspringer af  den nationale handlingsplan for demensindsatsen.

Yderligere oplysninger: Projektleder Iben Stephensen: ibs@socialstyrelsen.dk, tlf. 50 81 09 73

Tema om Marte Meo i demensplejen

Sidst opdateret 24/04 2015