29/11 2013

Projektet 'Design af relationer' vinder KLs innovationspris

Innovations- og samarbejdsprojekt mellem Designskolen Kolding, Vejle Kommune og Socialstyrelsen er netop blevet kåret som vinder af KL’s innovationspris 2013. Projektet har fokus på at skabe flere relationer for nogle af de sværest handicappede borgere.

Projektet 'Design af relationer' har modtaget KLs Innovationspris 2013. I projektet har Vejle Kommune trukket designere ind i det pædagogiske arbejde for at skaffe nye venner og relationer til borgerne på botilbuddet Skansebakken. Borgerne her har alle store funktionsnedsættelser, og mange har intet talesprog. De har svært ved selv at opbygge kontakter, og mange har overvejende relationer til personalet.

"Et utraditionelt og innovativt samarbejde'
I sin begrundelse får at give prisen til 'Design af relationer' fremhæver dommerpanelet:

”Projektet er systematisk gennemtænkt, planlagt, organiseret, gennemført og evalueret. Det er gennemført i et utraditionelt og innovativt samarbejde med Kolding Designskole, og de er lykkes med at se nye muligheder for borgerne på Skansebakken og med nye måder at skabe og være i relationer på for borgerne. Projektet har dermed skabt værdi for borgerne, men også for medarbejderne."

”Det er værd at bemærke, at projektet har ført til samarbejde med mange forskellige borgere i lokalsamfundet. Man har fundet nogle løsninger, som sætter flere ressourcer i spil på en kreativ måde, og derved fundet svar på nogle af de økonomiske udfordringer."

Nye ideer skaber nye relationer
De nye relationer er fx frivillige fra lokalsamfundet – korsangere, hundeluftere, dagplejere med børn m.fl., som deltager i forskellige aktiviteter på Skansebakken samt besøgsvenner fra ULF Udviklingshæmmedes Landsforbund og Rødkilde Gymnasium.

Designerne har helt konkret udviklet ideer, som gør det nemmere for borgerne på Skansebakken at præsentere sig selv - bl.a. gennem tablets, som bruges som kommunikationsværktøj mellem borgere og omverden. Designerne har også set på, hvordan det omkringliggende samfund kan aktiviseres for at etablere nye relationer, og hvordan de relationer, borgerne allerede har, kan bruges anderledes.

Læs mere om projektet 'Design af relationer'

Sidst opdateret 09/08 2016